9 Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 9 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen

9.2 Bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en, tegen 2030, het aandeel in de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product van de industrie aanzienlijk doen toenemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, en dat aandeel verdubbelen in de minst ontwikkelde landen

9.3 De toegang vergroten van kleinschalige industriële en andere ondernemingen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, tot financiële diensten, inclusief betaalbare kredietverlening, alsook hun integratie in waardeketens en markten

9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden

9.5 Verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek, moderniseren van de technologische capaciteiten van industriesectoren in alle landen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, waarbij ook tegen 2030 innovatie wordt aangemoedigd en op aanzienlijke wijze het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers per miljoen inwoners wordt verhoogd en waarbij ook meer wordt uitgegeven aan publiek en privaat onderzoek en ontwikkeling

9.a De duurzame en veerkrachtige ontwikkeling van infrastructuur mogelijk maken in ontwikkelingslanden aan de hand van extra financiële, technologische en technische steun aan Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, de door land ingesloten ontwikkelingslanden en de kleine eilandstaten in ontwikkeling.

9.b Ondersteunen van de binnenlandse technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in ontwikkelingslanden, ook door een gunstig beleidsklimaat te garanderen voor, onder andere, industriële diversificatie en waardetoevoeging aan handelsproducten

9.c In aanzienlijke mate de toegang verhogen tot informatie- en communicatietechnologie en streven naar het verschaffen van universele en betaalbare toegang tot internet in de minst ontwikkelde landen tegen 2020

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Marianne Aalbersberg 

1. Wie zijn we?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. We zijn in  1931 opgericht om kennis toepasbaar te maken voor de maatschappij en de economie van Nederland. Elke dag werken we met ruim 4000 gedreven collega’s aan een betere toekomst: Innovation for Life is ons motto. We staan midden in de maatschappij en dragen bij aan een veiliger, gezonder en duurzamer leven. Dit doen we samen met talloze partners: bedrijven, overheden, maatschappelijke groeperingen, universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen. 

TNO’s innovaties zijn zichtbaar in onze huizen, op straat en in de wijk. In de gezondheidszorg. In ons energiesysteem en de industrie. De SDG’s zijn een belangrijk kompas. Ze geven ons een wereldwijde to-do list. We laten in onze rapportages dan ook zie hoe we bijdragen aan de SDG’s. We zijn blij dat we als alliantiecoördinator voor SDG9 iets extra’s kunnen doen voor de SDG-agenda. Bijvoorbeeld door verbindingen te leggen met andere SDG’s zoals SDG3 (goede gezondheid en welzijn), SDG7 (betaalbare en schone energie), SDG8 (waardig werk en economische groei), SDG11 (duurzame steden en gemeenschappen), SDG12 (verantwoorde consumptie en productie), SDG16 (vrede, justitie en sterke publieke diensten). Dat integraal denken en verbinden past goed bij TNO.

2. Waar staan we?
“Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve duurzame industrialisering en stimuleer innovatie”: de opdracht die de wereld zichzelf geeft met SDG9 is een brede. Veel is goed geregeld in Nederland. We hebben een uitgebreid netwerk van wegen, waterwegen en spoorwegen met duizenden bruggen, viaducten, tunnels en sluizen. Veel bestemmingen zijn bereikbaar met openbaar vervoer. Veel bedrijven denken na over manieren om duurzamer te produceren. We hebben uitstekende universiteiten en kennisinstellingen. Het innoverend vermogen van Nederland is groot, zo hoort Nederland sinds 2022 tot de groep ‘innovatieleiders’ in het European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie.

3. Waar willen we heen? 
Er nog veel werk aan de winkel. Onze infrastructuur moet duurzaam worden en weerbaar tegen klimaatverandering, terwijl de betrouwbaarheid hoog moet blijven. We willen naar een mobiliteitssysteem met louter duurzame reismogelijkheden dat toegankelijk is voor iedereen. De industrie moet een snelle transitie doormaken: minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder gebruik van primaire grondstoffen. En als onderzoeksorganisatie voelt TNO zich natuurlijk ook bijzonder betrokken bij dat andere aspect van SDG9; het verbeteren van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Ik zie het als een soort metadoelstelling, nodig om stappen te zetten op SDG9 en veel andere SDG’s. 

Alliantiecoördinator SDG 9
Marianne Aalbersberg 
marianne.aalbersberg@tno.nl 

 

“We weten dat we integraal moeten kijken naar die complexe vragen, maar hoe dat moet…? De uitdaging is om de complexiteit niet te negeren en je niet te laten verlammen. Om met lef stappen te zetten, nieuwe evenwichten te zoeken en manieren te blijven zoeken om de SDG’s te realiseren.”

4. Hoe komen we daar? 
We komen daar alleen door het samen te doen. Door alle kennis en alle ideeën te benutten. En die zo snel mogelijk verder te ontwikkelen zodat bedrijven en overheden er mee aan de slag kunnen voor een duurzamere infrastructuur, mobiliteit en industrie. Daarom werkt TNO eigenlijk altijd samen met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen. Bijvoorbeeld aan predictive twins, digitale replica’s van constructies – bijvoorbeeld bruggen – die op basis van actuele gegevens laten zien welk onderhoud er wanneer nodig is.

5. Hoe is de voortgang?
Er is heel veel gaande. Er gaat veel goed maar je ziet ook dat problemen zich opstapelen. Er moet veel tegelijk en alles hangt met elkaar samen. Dat levert complexe vragen op, denk maar aan discussies over ruimtegebruik, het energiesysteem, materiaalschaarste. We weten dat we integraal moeten kijken naar die complexe vragen, maar hoe dat moet…? De uitdaging is om de complexiteit niet te negeren en je niet te laten verlammen. Om met lef stappen te zetten, nieuwe evenwichten te zoeken en manieren te blijven zoeken om de SDG’s te realiseren.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer