Privacy Statement

Door middel van dit Privacy Statement informeert Stichting SDG Nederland u over de persoonsgegevens die van u worden verwerkt en op welke wijze wij daarmee omgaan.

Stichting SDG Nederland zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, zodat uw privacy in voldoende mate gewaarborgd blijft conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Stichting SDG Nederland verzamelt persoonsgegevens van de gebruikers van de website en abonnees, deelnemers aan evenementen en andere klanten voor een aantal doeleinden, te weten:

1. Het leveren de overeengekomen en/of opgevraagde diensten en producten.

2. Het optimaliseren van onze dienstverlening aan u door middel van inzicht in uw persoonlijke informatiebehoefte, zodat wij u gericht kunnen informeren over producten van Stichting SDG Nederland die interessant voor u kunnen zijn.

3. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te vragen naar uw ervaring met het bestelde artikel, u een nieuwe aanbieding te doen of u op de hoogte brengen van veranderingen op een van onze websites. Wij zullen geen telefonisch contact met u opnemen of u aan huis bezoeken.

4. Het verkrijgen van inzicht in onze doelgroep en de behoeften van de doelgroep, teneinde onze diensten en producten daarop optimaal af te kunnen stemmen.

5. Het analyseren van het gebruik van onze diensten en producten.

6. Het benaderen van personen voor marktonderzoek en enquêtes over de dienstverlening.

7. Voor betaalde diensten worden tevens betalingsgegevens verzameld ten behoeve van de facturatie en de incasso van het verschuldigde.

8. Opt-out gegevens van klanten die hebben aangegeven dat zij geen informatie wensen te ontvangen.

In verband met de bovenstaande doeleinden verzamelen wij naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, uw bank- of girorekeningnummer en een aantal gegevens zoals beroep sector leeftijd en de historie van gebruik van andere producten zoals lidmaatschap en deelname evenementen.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst die afneemt. In voorkomende gevallen bedingen wij van die partijen dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt mogen worden.

Aanvullende informatie met betrekking tot de website
Met betrekking tot het gebruik van onze websites meten wij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door de frequentie van het bezoek te meten. Wij meten uw surfgedrag niet op een naar u als persoon herleidbaar niveau.

Gemeten wordt het totaal aantal bezoekers of het totaal aantal bezoekers met een gemeenschappelijk kenmerk, zoals functie, branche of leeftijd. Uw persoonsgegevens worden op de website tevens gebruikt om het u mogelijk te maken om persoonlijke instellingen en bestanden te maken op de site. Om dit mogelijk te maken werken we met cookies. Een cookie is een klein bestand dat automatisch door de website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie is een soort anoniem registratienummer, dat het mogelijk maakt om als unieke bezoeker te herkennen wanneer u de website bezoekt. U kunt in uw webbrowser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft voor de werking van de website. Het gevolg kan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen slechts beperkt of in het geheel niet werken.

Recht op inzage, wijziging en verzet
Indien u het niet op prijs stelt om informatie te ontvangen over de producten of diensten van Stichting SDG Nederland, of indien u uw gegevens wenst te wijzigen of te laten doorhalen, kunt u dat ook schriftelijk kenbaar maken bij Stichting SDG Nederland, of via info@sdgnederland.nl