Dit spreken we af

Als organisatie

 • Wij onderschrijven de SDG Nederland-visie en dat blijkt uit ons handelen.
 • We betrekken de SDG’s in ons jaarverslag, jaarplan en/of onze lange termijnstrategie.
 • We houden ons aan de relevante normatieve richtlijnen, principes en afspraken die in onze branche gelden.
 • We delen in de SDG-community met elkaar wat we doen aan de SDG’s, conform de visie, en wat onze ‘commitments’ zijn, voor transparantie en ter inspiratie.
 • Voor brancheorganisaties: we promoten de SDG’s onder onze leden of partners en maken naast onze eigen bijdrage (voor zover mogelijk) ook hun bijdragen aan de SDG’s inzichtelijk.

Als individu

 • Ik onderschrijf de SDG Nederland-visie en dat blijkt uit mijn handelen.
 • Ik draag bij aan de SDG’s (zie doe mee voor suggesties)
 • Ik geef me op als partner in het SDG Nederland-netwerk (via info-at-sdgnederland.nl@testmails.greenlightsolutions.nl) en als ik wil, kan ik informatie krijgen over de SDG’s en deel worden van een gezamenlijk platform (in ontwikkeling).

Dit streven we na

 • We maken zichtbaar dat we de SDG’s onderschrijven en eraan werken en samenwerken, door het SDG-logo op te nemen op onze website (waarbij we de Guidelines van de VN volgen) en te verwijzen naar SDGNederland.nl, zodat we laten zien dat we een brede SDG-beweging vormen.
 • We verankeren de SDG’s binnen onze organisatie. Bijvoorbeeld door SDG’s op te nemen in de missie, de strategie, het personeelsbeleid (in personeelsadvertenties, in functioneringsgesprekken), in de interne bedrijfsvoering (minder reizen, meer circulair etc.), in tenders/aanbestedingen, zoals met een SDG-toets (de overheid werkt al met een SDG-toets.)
 • We werken samen aan de SDG’s. We zoeken zelf onze partners, ook over grenzen van branches heen, of we vinden elkaar binnen de SDG Allianties, en/of we dragen bij aan de gezamenlijke strategie: de SDG Routekaart.
 • We versterken ons SDG Nederland-netwerk. Bijvoorbeeld door informatie bij te dragen voor de website, nieuwe partners te begeleiden, mee te doen aan peer reviews, een workshop te organiseren op de SDG Action Day en mee te doen met bijeenkomsten van de partners.
 • We verbeteren de manier waarop we rapporteren over en impact meten van de SDG’s. Daarvoor zijn verschillende methodes beschikbaar. (Enkele daarvan staan onder doe mee en er komt een vollediger overzicht. We kunnen meedenken over manieren om tot meer eenvormigheid te komen.)
 • We communiceren over de SDG’s. Bijvoorbeeld in presentaties op het werk en in het netwerk, of extern zoals op scholen, door SDG-spreker te worden (zie eventueel deze communicatiemiddelen) en/of we laten met ons gedrag zien dat het anders kan, op het werk en thuis.

Wat krijgen we terug?

 • We zijn deel van een netwerk van organisaties en individuen die dezelfde doelen hebben en dezelfde taal spreken, waardoor we elkaar beter kunnen vinden en versterken, ook over grenzen van branches heen. We zien daardoor dwarsverbanden beter en we kunnen met een gezamenlijk doel coalities smeden.
 • We zijn zichtbaar als organisatie die bijdraagt aan de SDG’s en worden daarmee deel van een groeiende, brede beweging in Nederland, die bijdraagt aan de SDG’s.
 • We kunnen de werkwijze en strategie van SDG Nederland mede bepalen. We worden uitgenodigd om mee te denken bij gelegenheden zoals de SDG Action Day en vergaderingen van de partners in het netwerk. We kunnen meedoen met de SDG Allianties en meewerken aan de SDG Routekaart, of samenwerken in de coalities aan gezamenlijke oplossingen, bijvoorbeeld voor communicatie.
 • We worden op de hoogte gehouden, met nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen.

Onze verantwoordelijkheid

 • We zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die we in de SDG Community zetten. Door dit inzichtelijk te maken, kunnen we elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheden en elkaar adviseren, bijvoorbeeld via vrijwillige peer reviews. Het SDG Nederland-secretariaat gaat onze informatie niet controleren.
 • Als we niet voldoen aan de voorwaarden, kan het SDG Nederland-secretariaat contact opnemen en ons op weg helpen. Het secretariaat behoudt het recht om daarna partners die in de ogen van het secretariaat niet aan de voorwaarden voldoen eventueel te verwijderen uit het netwerk. Het secretariaat is niet verantwoordelijk voor de informatie, acties of ambities van de partners.

Privacyafspraken

 • Door partner te worden, geven we het secretariaat van SDG Nederland toestemming ons nieuwsbrieven (gemiddeld ongeveer een per maand) en uitnodigingen (ongeveer drie per jaar) te sturen (met de mogelijkheid om deze af te zeggen). Het secretariaat deelt de lijst met contactgegevens niet  met derden.
 • Het secretariaat verkoopt onze gegevens op SDG Nederland niet, maar kan deze wel gebruiken voor rapportages, als voorbeeld en voor match making (met de mogelijkheid voor partners om dit te blokkeren).
 • Wat we op SDGNederland.nl zetten, is voor iedereen zichtbaar. Het secretariaat is niet verantwoordelijk voor wat derden hiermee doen.