Over SDG Nederland

Stichting SDG Nederland faciliteert een groeiende beweging van ruim 800 partijen die allemaal bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Het gaat om bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. We informeren, activeren en verbinden al die betrokken partijen met als doel de duurzame transitie te versnellen. Dat doen we zowel online als offline. 

Op deze website vinden leden van het netwerk elkaar binnen de community. SDG Nederland organiseert ook evenementen zoals de SDG Action Day, creëert allianties rond de SDG’s en brengt coalities op de been rond communicatie, financiering en impactberekening van de ontwikkelingsdoelen.

Naast het faciliteren van dit professionele netwerk, betrekken we ook een breder publiek bij de doelen. Dat doen we onder meer met de SDG Stedentrip. Met de rubriek Doe Mee! bieden we handvatten om zelf actie te ondernemen.

Het bureau van de stichting SDG Nederland bestaat uit zes werknemers met een kantoor in het SDG House (Koninklijk Instituut voor de Tropen) in Amsterdam. 

SDG Nederland werkt nauw samen met de nationale SDG-coördinator, Sandra Pellegrom. Wij werken vanuit de maatschappij, zij vanuit de overheid. De nationale SDG-coördinator wordt ondersteund door een klein team, te bereiken via SDGs@minbuza.nl.

> Onze missie
> Wie we zijn
> Hoe het begon
> Wie SDG Nederland bestuurt
> Wie SDG Nederland financiert
> Praktische info
> Vacatures

Onze missie

Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen in vrede met elkaar samenleeft. In zo’n wereld heeft iedereen een plaats, van individu tot multinational.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn onze agenda voor zo’n wereld in 2030. De gemeenschappelijke taal van de zeventien doelen verbindt ons en maakt het mogelijk samen te werken.

De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren. Ze vormen een reeks complexe uitdagingen en kansen. Ze vereisen van iedereen acties op alle niveaus en kunnen diepgaande transformaties teweeg brengen.

Om een betere wereld te creëren, is het essentieel én mogelijk om de krachten van verschillende individuen en organisaties te bundelen en niemand achter te laten.

SDG Nederland brengt individuen en organisaties bijeen, katalyseert gezamenlijke acties en creëert synergie rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Wie zijn we?

Maresa Oosterman
Directeur

Ivy de Bruijn
Projectmanager brede beweging

Mena Leila Kilani
Projectmanager brede beweging

Tessa van Soest 
Senior projectmanager professionele netwerk (a.i.)

Samuel Hanegreefs 
Communicatie- en communitymanager

Jan Willem van Rooij
Coördinator SDG Action Day

Mila Wybenga
Bureaumedewerker

Fleur Diepstraten
Stagiaire

Hoe begon het?

In 2013 stelden DSM, TruePrice en Worldconnectors het SDG Charter op. Veertig partijen, uit verschillende sectoren, tekenden het charter. In dat manifest staat beschreven hoe het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld kunnen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

In de jaren die volgden, groeide het aantal ondertekenaars snel. In 2016 waren het er al meer dan 300. In september van dat jaar werd de stichting SDG Charter opgericht, om het netwerk te ondersteunen en faciliteren.

Sinds 2019 richt de stichting zich naast dit professionele netwerk ook op het brede publiek. Om die reden veranderde de naam van SDG Charter naar SDG Nederland. Zo is het voor iedereen makkelijk om de stichting, maar vooral de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, online en offline te vinden.

Wie bestuurt SDG Nederland?

Het bestuur van de stichting SDG Nederland bestaat uit Herman Mulder (voorzitter), Adrian de Groot Ruiz (secretaris), Fokko Wientjes (bestuurslid) en Anne-Marie Rakhorst (penningsmeester). De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Meer informatie over het beloningsbeleid van SDG Nederland vindt u hier.

Een groep koepelorganisaties uit verschillende maatschappelijke sectoren geeft sturing aan het netwerk rond SDG Nederland en vormt de stuurgroep.

Global Compact NL
IUCN-NL
Maatschappelijke Alliantie
Vereniging Hogescholen
MVO Nederland
NJR
NWO-WOTRO
Partos 
VNG International
Nationale SDG-coördinator

Wie financiert SDG Nederland?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en NCDO financieren het bureau van SDG Nederland. Ook de Europese Unie (via het programma Frame, Voice, Report!) draagt financieel bij aan de activiteiten van de stichting. Hieronder zie je een overzicht van alle rapporten. 

Jaarplan + jaarbegroting, september 2019 – augustus 2020
Jaarrapportage, september 2018 – augustus 2019
Begroting, september 2018 – augustus 2020 (Engels)
Beleidsplan, september 2018 – augustus 2021 (Engels)
Jaarplan + jaarbegroting, september 2017 – augustus 2018
Financieel rapport projectfase 1, september 2016 – augustus 2018

Stichting SDG Nederland heeft een ANBI-status.

Praktische info

E-mail en telefoon

info@sdgnederland.nl
06 201 186 34

Bezoek

Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Mauritskade 64
1091 AD Amsterdam

Post en goederen

SDG Nederland
Linnaeusstraat 2C
1092 CK Amsterdam

Bedrijfsgegevens

Stichting SDG Nederland
KvK: 66065224
Btw: NL856381123B01
IBAN: NL69ABNA0555230228

Vacatures

SDG Nederland heeft momenteel geen vacatures. 

Pin It on Pinterest