OUR COMMON AGENDA: MELD JE NU AAN 

Jongeren zijn de generatie die het langst moet leven met de consequenties van onze acties van vandaag, maar er wordt nog te weinig gevraagd wat zij belangrijk vinden. Hier willen wij met het Our Common Agenda project verandering in brengen. SDG Nederland organiseert, samen met andere maatschappelijke partijen, dialogen met groepen die we nog te weinig spreken over de duurzaamheidsagenda. We willen weten wat zij vinden van de huidige maatschappelijke vraagstukken, zoals groeiende ongelijkheid, de klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit.

Een gezamenlijke visie voor Nederland

In 2015 werden de Sustainable Development Goals gelanceerd: een wereldwijde visie voor een eerlijker, socialer en duurzamer 2030. Het motto was ‘think global, act local’: een oproep om deze internationale agenda voor een mooiere wereld niet alleen tussen landen te implementeren, maar ook juist regionaal en door burgers. Hier werken heel veel Nederlandse burgers, regionale overheden, maatschappelijke organisaties en sociale bedrijven in Nederland heel hard aan mee. 

Maar niet iedereen in Nederland kent de SDG’s of voelt zich erdoor vertegenwoordigd. Nu we halverwege de SDG’s zijn, tegen allerlei mondiale problemen aanlopen en er langzaamaan wordt gepraat over de toekomst van de doelen na 2030, is het tijd om iedereen te spreken over de duurzaamheidsagenda. Wat vindt Nederland van de zeventien doelen die we hebben geformuleerd in 2015? Waar maken wij ons zorgen om en welke dingen willen wij veranderen? Wat zijn de voorwaarden voor alle transities die we in de komende jaren zullen meemaken? 

In het Our Common Agenda rapport roept VN-secretaris-generaal António Guterres op tot inclusieve en effectieve samenwerking voor duurzame ontwikkeling. Het rapport vraagt ook om een Summit of the Future. Deze zal in september 2024 in New York door de VN worden georganiseerd. SDG Nederland organiseert in samenwerking met andere maatschappelijke partijen dialogen met groepen die we nog te weinig spreken over de duurzaamheidsagenda. We willen weten wat zij vinden van de huidige maatschappelijke vraagstukken, zoals groeiende ongelijkheid, klimaatverandering, afnemend vertrouwen of verlies van biodiversiteit. Hoe zorgen we voor een positieve impact van Nederland op natuur en samenleving, hier in eigen land, maar ook wereldwijd? 

Gedurende deze dialogen formuleren we ideeën om in Nederland het draagvlak voor transities te verbeteren, vertrouwen te herstellen en te versnellen naar een duurzame toekomst. We brengen onze ervaringen, lessen en ideeën naar de politiek, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en ook naar de VN op de Summit of the Future in 2024. 

Wil jij meedenken of meehelpen? Kijk hieronder hoe je mee kunt doen!

Vanaf begin 2024 gaan we in gesprek met mbo-leerlingen over maatschappelijke vraagstukken zoals gelijkheid, klimaat, gezondheid, de democratie en meer. We komen langs bij klas(sen) om stellingen voor te leggen aan studenten, naar hun ideeën en ervaringen te luisteren en hen te vertellen dat hun mening ertoe doet. Het doel is om erachter te komen welke onderwerpen jongeren bezighouden en wat zij graag zouden willen veranderen.  

Wil je meedoen? Stuur een bericht aan gitta@sdgnederland.nl 

Vervolg

Met de mening, ervaringen en kennis van de studenten gaan wij naar besluitmakers, politici, bedrijven en de Verenigde Naties. Naast het vertegenwoordigen van de mening van jongeren, organiseren we na de gesprekken met jongeren ook dialogen tussen generaties. Jongeren die we hebben gesproken uitgenodigd voor deze intergenerationele dialogen.

Intergenerationele dialogen

Te vaak worden nieuwe en huidige generaties naast elkaar gezet als twee aparte groepen met andere ideeën en wensen, terwijl ze elkaar juist kunnen versterken. De huidige generaties hebben kennis en ervaring die onmisbaar is in het uitvoeren van de nodige transities naar een duurzame samenleving, terwijl jongeren de ideeën en veranderkracht hebben om buiten de bestaande systemen te denken en te helpen innoveren en versnellen. 

In Our Common Agenda: intergenerationele dialogen gaan verschillende generaties met elkaar in gesprek om de gedeelde waarden en ideeën te vinden en te leren van elkaar. Hier horen en leren ze van elkaars ervaringen en het wederzijdse begrip helpt een nieuwe gezamenlijke visie te vormen. 

Organisatie

Het Our Common Agenda project is een samenwerking van verschillende organisaties: SDG Nederland, de Nationale Jeugdraad, het Nationaal Klimaat Platform, de Worldconnectors, Earth Charter, Leren voor Morgen, Stichting SBI, Landgoed Zonheuvel, Lab Toekomstige Generaties, UNGCN SDG Young Leaders Network.

Wil jouw organisatie meehelpen bij het onderzoeken wat Nederland belangrijk vindt? Stuur een mail naar gitta@sdgnederland.nl