SDG Voices

Als bevlogen jongere/ student ‘SDG Voice’ worden om daarna presentaties, interviews en workshops te geven door heel Nederland? Meld je aan via dit formulier om deel te nemen aan de komende training. 

De springplank van de nieuwe generatie

Wil jij iets betekenen voor de belangen van jongeren? Bij NJR (Nationale Jeugdraad) komen ruim veertig jongerenorganisaties samen. Allemaal zetten die zich in om onze wereld eerlijker, leefbaarder en mooier te maken. 

Gebruik je invloed als jonge professional

DKlimaat en Energiekoepel (KEK) is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken. Sluit je aan bij KEK en ondervindt welke invloed je als Young professional in het bedrijfsleven kan aanwenden. 

Gratis cursussen over de SDG’s

Op de SDG Academy is een breed aanbod aan SDG-gerelateerde cursussen te vinden. Zowel specifiek over de zeventien doelen, als over de implementatie van de SDG’s in het algemeen. Deze cursussen worden gedoceerd door academici van over de hele wereld en zijn gratis te volgen.

Jongeren voor een veilig klimaat

De Jonge Klimaatbeweging (JKB) is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Zij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering.

Een stage met een duurzame stempel

Sdgs on stage is een initiatief van Fontys, Avans, Hanzehogeschool, Saxion en Duurzaam Bedrijfsleven. Het verbindt studenten, docenten en bedrijven door middel van de SDG’s. Centraal staan betekenisvolle stageplekken die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Social Innovation Lab Amstelveen

De jonge Wail Kharrazi heeft vanuit WailSalutem stichting, in samenwerking met haar partners, een lab opgezet voor onder andere huiswerk- en studiebegeleiding en workshops buiten school. De Leerlijn Groene Technologie draagt bij aan kansengelijkheid onder jongeren op SDG4, SDG7 en SDG9. 

Kijk welke bijdrage jouw universiteit levert

De veertien Nederlandse universiteiten dragen met hun onderzoek bij aan alle zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Op de website kun je per doel zien welke bijdragen universiteiten precies leveren. 

Kijk hoe ondernemingen bijdragen aan de SDG’s

De Rotterdam School of Management heeft een videoserie ontwikkeld waarin academici en mensen uit de praktijk bespreken hoe ondernemingen kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG’s.

Leen het brein van 150 wetenschappers

Met een netwerk van bijna 150 wetenschappers ondersteunt het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie.

Academisch nieuws over de SDG’s

Wageningen University & Research heeft een aparte nieuwspagina over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hier zijn artikelen en bronnen te vinden over conferenties, projecten en ontwikkelingen gerelateerd aan de SDG’s. 

Een pool van technische en wetenschappelijke expertise

Het SDSN mobiliseert kennisinstituten rondom de SDG’s. Door het samenbrengen van wereldwijde wetenschappelijke en technische expertises, stimuleert het SDSN onderzoek naar praktische oplossingen voor duurzame ontwikkeling. 

Studenten verduurzamen de universiteit

Een Green Office (GO) is een platform voor duurzaamheid dat door studenten wordt opgestart en gerund en door personeel van de universiteit of hogeschool wordt ondersteund. Het doel van een GO is een instelling te laten verduurzamen in al haar facetten. 

Van SDG-uitdaging naar SDG-oplossing

Tijdens de SDG Challenge werken studenten samen met organisaties aan een uitdaging op vlak van de duurzaamheidsdoelen. Met een ‘pressure-cooker’ gaat een team in korte tijd van uitdaging naar oplossing.