Vragen en antwoorden

Elke dag krijgen we vragen binnen over de Sustainable Development Goals en hoe je eraan kan bijdragen. Hieronder proberen we er zoveel mogelijk te beantwoorden. Heb je nog steeds een vraag? Mail ons

Over de SDG’s

Waar komen de SDG's vandaan?

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Het rapport van die ‘MDG’s’ was overwegend positief. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol.

Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd voor het eerst gesproken over ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’, de opvolgers van de Millenniumdoelen. Op hetzelfde moment werd ook in Nederland meegedacht door bestuurders, burgers en ondernemers tijdens de bijeenkomst Rio aan de Maas. 

Wat is er anders aan deze doelen?

De SDG’s zijn nog veel ambitieuzer dan de acht Millenniumdoelen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. Het gaat niet langer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s. Ze gaan ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.  

Bovendien zijn de SDG’s niet uitsluitend binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. Via de online enquête MyWorld konden burgers stemmen op thema’s die zij belangrijk vonden, iets wat ten tijde van de Millenniumdoelen in het jaar 2000 technisch nog niet mogelijk was. Een VN-werkgroep van zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lidstaten daarna over onderhandelden.

Hoe worden de doelen gefinancierd?

Landen zijn het eens geworden dat de financiering van de SDG’s niet alleen uit de publieke, maar ook uit de private sector moet komen. Het halen van de doelen zal veel geld kosten. De Wereldbank en het IMF spreken “niet over miljarden, maar over biljoenen”. Schattingen lopen uiteen van 2 biljoen tot 4,5 biljoen dollar per jaar. Toch is dat ‘maar’ 4 procent van het mondiale Bruto Nationaal Product (BNP), het totaal van alle diensten en producten die wereldwijd worden geleverd en geproduceerd.

Die prijs valt mee als je kijkt naar wat de SDG’s kunnen opleveren. Denk aan de strijd tegen klimaatverandering. De potentiële kosten van de schade en het verlies aan biodiversiteit als we géén actie ondernemen, liggen talloze keren hoger. Bij de strijd tegen honger geldt hetzelfde: als kinderen de eerste jaren van hun leven een goede voeding krijgen, verdienen ze die investering op latere leeftijd gewoon zelf meer dan terug.   

Hebben de doelen betrekking op mij?

De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. Denk maar eens aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit en genderongelijkheid.

Bovendien hebben onze acties hier ook gevolgen buiten de grenzen. Kleding die jij hier koopt, komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Of denk aan de uitlaatgassen die onze auto’s produceren. Die dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of meer neerslag in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland.

Wat gebeurt er al in Nederland?

Elk jaar meet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe Nederland er voor staat op de zeventien doelen. Dat levert een gemengd rapport op. Zo blijft Nederland achter op klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen. We scoren wel hoog op economisch vlak, rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Verschillende organisaties roepen de overheid op om meer te doen en de SDG’s als basis te gebruiken voor het beleid.

Wie hebben we nodig om de SDG's te behalen?

Het antwoord is: iedereen. De duurzame doelen zijn bij uitstek een tool die iedereen verbindt, van de overheid tot het bedrijfsleven, van het maatschappelijk middenveld tot burgerinitiatieven. Bekijk de doelen als een gezamenlijke taal richting een duurzame samenleving in 2030. En om die te halen, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.

Over SDG Nederland

Wat doet SDG Nederland?

SDG Nederland is een beweging van maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersnetwerken. Als stichting faciliteren we deze beweging door de partijen samen te brengen en nieuwe partnerschappen mee vorm te geven. Naast dit ‘professionele’ netwerk, betrekken we ook een breder publiek bij de SDG’s.

Kan ik lid worden van SDG Nederland

Ja, hier kan je gratis lid worden. Als lid van SDG Nederland teken je voor de visie en voorwaarden. Je ontvangt vier tot zes keer per jaar een nieuwsbrief met info en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Je kan in de online community tonen hoe jouw organisatie al bijdraagt aan de doelen en je kan er ook contact zoeken met andere leden via de en zo kennis en ervaring uit te wisselen. Let wel: de community is gericht op organisaties.

Wat is het verschil met MVO Nederland, Global Compact NL, etc.?

SDG Nederland is de spil in een netwerk van diverse koepelorganisaties. Zo bestaat onze stuurgroep uit organisaties als MVO Nederland en Global Compact NL (voor het bedrijfsleven), maar ook koepels die andere sectoren vertegenwoordigen. Denk aan Partos (ontwikkelingsorganisaties), IUCN NL (natuur- en milieu organisaties), VNG (gemeenten), NJR (jongeren), VH (onderwijs), Maatschappelijke Alliantie (filantropen) en NWO WOTRO (kennisinstellingen). De nationale SDG Coördinator Sandra Pellegrom, wordt in de stuurgroep uitgenodigd om te briefen over ontwikkelingen in het rijksbrede SDG-beleid. Het unieke van SDG Nederland bestaat erin dat het al die partijen verenigt onder de noemer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Wat is het verschil met SDG House Network?

SDG Nederland is het netwerk voor iedereen die wilt bijdragen aan de SDG’s. SDG House Network is een netwerk voor fysieke locaties door het land. We werken nauw met elkaar samen. Wil je een SDG House oprichten? kijk dan op www.sdghouse.org.

Gaat SDG NL ook in gesprek met de grote multinationals?

SDG Nederland gaat in gesprek met iedereen die serieus met de SDG’s aan de slag wil. Een aantal multinationals loopt voorop bij het uitvoeren van de doelen, een aantal heeft ambitieuze plannen en is bezig met een transitie, een aantal blijft achter. Acht grote Nederlandse bedrijven hebben zich verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition, die activiteiten en internationale samenwerking stimuleert in de keten en tussen sectoren die substantieel bijdragen aan de realisering van de SDG’s in 2030.

Wat betekenen de SDG’s voor mij? 

Wat heb ik aan de zeventien doelen?

De SDG’s zijn een kompas voor alle thema’s waaraan gewerkt moet worden in de samenleving en de wereld. De zeventien doelen bieden perspectief op een betere toekomst op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Ze gelden als mondiale taal waardoor het voor alle lagen van de bevolking makkelijker wordt om samen te werken. De SDG’s kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als richtlijn voor het beleid van een overheid, organisatie of burgerinitiatief. En het is mogelijk om maatschappelijke impact te meten aan de hand van de doelen.

Hoe kan ik bijdragen aan de doelen?

Als organisatie kan je op verschillende manieren bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Je kan de SDG’s integreren in je visie, missie en strategie, maar ook in je processen, ketens, projecten en samenwerkingsverbanden. We hebben een wegwijzer ontwikkeld waar je handige tips vindt, specifiek voor bedrijven. Als burger kun je in de wegwijzer tips vinden om actie te ondernemen en bij een lokale beweging aan te sluiten.

Kan ik me aansluiten bij een lokaal SDG-netwerk?

In veel gemeenten zijn er lokale SDG-burgernetwerken. Wil je aansluiten bij zo een netwerk? Of een spreekuur aanvragen om je te laten informeren en inspireren? Kijk hier of er in jouw regio een aanspreekpunt is. Er zijn intussen ook meer dan honderd ‘Global Goals’-gemeenten die de SDG’s op lokaal niveau omarmen. Kijk eens of jouw gemeente al is aangesloten. 

Waarom zou ik de SDG's zichtbaar maken?

Mensen alleen maar informeren over de SDG’s en in contact brengen met de kleurrijke icoontjes is natuurlijk niet voldoende. Maar het kan wel een eerste stap zijn. Door de doelen steeds weer tegen te komen, groeit het besef dat ze overal mee te maken hebben, van klimaatactie tot gendergelijkheid en schoon water. Als volgende stap kan die kennis dan overgaan in actie. Dat geldt ook voor organisaties en bedrijven, die eenmaal de doelen ingeburgerd zijn met behulp van de SDG’s gaan nadenken over verduurzaming van hun werking. Communciatiemateriaal vind je hier

Hoe vind ik een duurzame baan?

Wil je graag professioneel bijdragen aan de SDG’s? Kijk eens op Greenjobs, een vacatureplatform waar werkzoekenden en werkgevers met een hart voor duurzaamheid elkaar vinden. Ook OneWorld heeft een vacaturebank met jobs die een maatschappelijke bijdrage leveren. Volg SDG Nederland zeker ook op LinkedIn voor updates over carrièrekansen. Voor stages met een duidelijke link aan de duurzame doelen moet je bij SDGs on stage zijn.

Mag ik de SDG-logo's gebruiken?

In het kort komt het erop neer dat je de SDG-logo’s en iconen mag gebruiken, zolang het niet gaat om zuiver commerciële doeleinden. Je kan ze dus wel op je website of in een brochure zetten, om te laten zien dat je aan de doelen werkt of ter info. Let er wel op dat je geen iconen gebruikt waar het logo van de Verenigde Naties in verwerkt zit. Die kan de VN enkel zelf gebruiken. Bekijk deze gids van de VN voor gedetailleerde info over wat je al dan niet mag doen met SDG-beeldmateriaal. Op onze website vind je onder communicatiemateriaal afbeeldingen waarmee je aan de slag kan.

Wat betekent SDG Nederland voor mij? 

Kan SDG Nederland mij sponsoren?

In principe niet. We beschikken niet over fondsen of subsidies die we kunnen uitreiken. Bij een goed voorstel kunnen we wel een communitylid koppelen indien die ooit interesse heeft getoond in sponsoring. Maar voorts spelen we hier geen actieve rol in.

Kan mijn SDG-spel op jullie website?

In onze wegwijzer hebben we een overzicht met een aantal spellen om de SDG’s beter te leren kennen. Heb jij een spel dat er nog niet bijstaat? Stuur ons dan even de naam van het spel, het doel ervan, waarom het leuk is om te doen en wie de doelgroep is. Dan bekijken we of we het aan de lijst kunnen toevoegen.

Kan ik mij profileren als consultant voor de SDG's?

Om een gelijk speelveld te behouden, lichten we op onze website geen specifieke SDG-dienstverleners uit. Wel nodigen we je uit om een profiel aan te maken in de community en daar ‘SDG-consultant’ aan te vinken. Wie op zoek is naar een dienstverlener krijgt dan via de zoekfunctie in de community een mooi overzicht van wie beschikbaar is. 

Kan SDG Nederland mij helpen met mijn dienst of product?

Wij verbinden ons niet aan individuele diensten of producten. Heb je een vernieuwend idee dat je graag wil delen? Check bij welk doel het best aansluit en kijk eens of een alliantiecoördinator je in contact kan brengen met relevante partijen. Je kan natuurlijk ook een profiel aanmaken in de community om aan anderen te laten zien hoe jij bijdraagt aan de SDG’s.