3 Goede gezondheid en welzijn

Het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische problemen staat hoog op de VN-agenda. Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 3 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

3.1 Tegen 2030 de globale moedersterfte terugdringen tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen

3.2 Tegen 2030 een einde maken aan vermijdbare overlijdens van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar, waarbij alle landen er moeten naar streven om het sterftecijfer van baby’s minstens tot 12 per 1000 levendgeborenen te beperken alsook het sterftecijfer van kinderen jonger dan 5 jaar eveneens in te perken tot maximum 25 per 1000 levendgeborenen

3.3 Tegen 2030 een einde maken aan epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten bestrijden

3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen

3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol

3.6 Tegen 2030 het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren

3.7 Tegen 2030 universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten garanderen, met inbegrip van diensten voor gezinsplanning, informatie en opvoeding, en voor de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma’s

3.8 Zorgen voor een universele gezondheidsdekking, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen

3.9 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem

3.a Waar nodig de implementatie van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole versterken.

3.b Het onderzoek en de ontwikkeling ondersteunen van vaccins en geneesmiddelen voor overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten die in hoofdzaak ontwikkelingslanden treffen, toegang verschaffen tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins, volgens de richtlijnen van de Verklaring van Doha aangaande het TRIPS-akkoord en Volksgezondheid. De Verklaring bevestigt het recht van ontwikkelingslanden om ten volle gebruik te maken van de bepalingen van de Overeenkomst aangaande de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom (TRAIPR) die afwijkingen toelaat voor de bescherming van de volksgezondheid; en, in het bijzonder, het verschaffen van toegang tot geneesmiddelen voor iedereen.

3.c De financiering van de gezondheidszorg aanzienlijk opvoeren, net als de aanwerving, de ontwikkeling, de opleiding en het lange tijd in dienst houden van gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling.

3.d De capaciteit van alle landen versterken, in het bijzonder die van de ontwikkelingslanden, met betrekking tot systemen voor vroegtijdige waarschuwing, risicovermindering en het beheer van nationale en globale gezondheidsrisico’s.

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Irene de Vries & Karen van Ruiten

 

1. Wie zijn we?
De twee coördinatoren van de SDG 3-alliantie zijn Irene de Vries (Maternal newborn health advisor van het KIT Royal Tropical Institute) en Karen van Ruiten (Hoofd team Alles is Gezondheid). We werken met een kopgroep waaronder KIT Royal Tropical Institute, Alles is Gezondheid, International Federation of Medical Students Associations, Wemos, Sharenet International, Task Force Health Care, Nederlandse Vereniging voor Tropen Geneeskunde en Netwerk Research voor Global Health.

2. Waar staan we?
Hoewel Nederland op vele gezondheidsthema’s goed scoort, zijn niet alle trends positief. In 2020 was er zelfs een lichte daling zien in de ‘brede welvaart’ met betrekking tot gezondheid. Die wordt veroorzaakt door een verslechterende obesitastrend en een relatief middelmatige verwachting van gezonde levensjaren. Ook op het gebied van mentale gezondheid scoort Nederland minder goed dan voorheen. Daarnaast heeft COVID-19 de verhouding op scherp gezet. De Nederlandse inzet op SDG 3 in midden en lage inkomenslanden zit traditioneel voornamelijk op Seksuele en Reproductieve Rechten en Gezondheid. Het belang van globale gezondheid en samenwerking wordt gelukkig steeds meer benadrukt. Nederlandse organisaties en de overheid kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen in het behalen van de doelen in zowel nationale als mondiale context.

3. Waar willen we heen? 
De alliantie streeft, zeker gezien de COVID-19-crisis, naar een bredere visie ten aanzien van gezondheid waarbij preventie een grotere rol speelt. Daarnaast willen we concrete stappen zetten om de SDG 3-doelstellingen en subtargets te halen. Actie zal plaatsvinden op drie concrete kansen: 1. Gezondheidswerkers voor de toekomst, 2. Gezonde toekomst op een gezonde planeet, 3. Jong en Gezond van Geest.

Alliantiecoördinatoren SDG 3
Irene de Vries & Karen van Ruiten
I.d.Vries@kit.nl
karen.van.ruiten@allesisgezondheid.nl

“Hoewel Nederland op vele gezondheidsthema’s goed scoort, zijn niet alle trends positief. In 2020 was er zelfs een lichte daling zien in de ‘brede welvaart’ met betrekking tot gezondheid.”

4. Hoe komen we daar? 
1. Integratie van global health in het curriculum van gezondheidsopleidingen; 2. Aanname van concept van Planetary Health en Planetary Health Diet; 3. Meer coördinatie en lokale initiatieven op mentale gezondheid. Breder zet de alliantie zich in voor (vernieuwende) manieren om de financiering van gezondheidssystemen te organiseren.

5. Hoe is de voortgang? 
Deze informatie wordt later toegevoegd.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer