10 Ongelijkheid verminderen

Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 10 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

10.1 Tegen 2030 geleidelijk tot een inkomenstoename van de onderste 40% van de bevolking komen tegen een ritme dat hoger ligt dan het nationale gemiddelde, en die toename ook in stand houden

10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status

10.3 Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken, ook door het afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door het bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht

10.4 Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming

10.5 De regulering en monitoring verbeteren van de globale financiële markten en instellingen en de implementatie versterken van dergelijke reguleringen

10.6 Een verbeterde vertegenwoordiging verzekeren en een beter gehoor geven aan de ontwikkelingslanden bij de besluitvorming in mondiale, internationale economische en financiële instellingen om te komen tot meer doeltreffende, geloofwaardige, verantwoordelijke en legitieme instellingen

10.7 Een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen mogelijk maken, ook via de implementatie van geplande en degelijk beheerde migratiebeleidslijnen

10.a Het beginsel implementeren van speciale en gedifferentieerde behandeling voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie

10.b Officiële ontwikkelingsbijstand en financiële stromen aanmoedigen, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, voor staten waar de behoefte het grootst is, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen, de Afrikaanse landen, de kleine eilandstaten in ontwikkeling en de door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun nationale plannen en programma’s

10.c Tegen 2030 de transactiekosten van overschrijvingen van migranten reduceren tot minder dan 3% en transfer vanuit landen met kosten hoger dan 5% elimineren

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Jannet Vaessen

 

1. Wie zijn we?
De alliantiecoördinator voor SDG 10 is Jannet Vaessen (oprichter en directeur-bestuurder van WOMEN Inc. en auteur van IEDEREEN Inc.).

2. Waar staan we?
Op SDG 10 scoort Nederland tegenover omringende landen en wereldwijd op het eerste gezicht relatief goed, omdat ons land een breed sociaal vangnet en sociale voorzieningen heeft en toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg biedt voor iedereen. Maar een stap verder – op inclusiviteit van instituties – is er een wereld te winnen. In het onderwijs is er onderschatting van kinderen uit gezinnen van ouders met praktische opleidingen. Binnen de arbeidsmarkt en media ondervinden veel mensen met migratieachtergrond, jongeren, ouderen en vrouwen discriminatie door werkgevers. En in de gezondheidszorg is het mannelijk lichaam vaak de norm.

3. Waar willen we heen? 
In 2021 (of uiterlijk in 2025) is inclusiviteit en ongelijkheid verminderen een regeringsverantwoordelijkheid geworden, alleen dan kunnen we bij de verkiezingen van 2029 voldoende vooruitgang boeken op SDG 10.

Alliantiecoördinator SDG 10
Jannet Vaessen
jannet@womeninc.nl

“Binnen de arbeidsmarkt en media ondervinden veel mensen met migratieachtergrond, jongeren, ouderen en vrouwen discriminatie door werkgevers. En in de gezondheidszorg is het mannelijk lichaam vaak de norm.”

4. Hoe komen we daar? 
De vijfjarige Alliantie Samen werkt ’t richt zich op kwetsbare doelgroepen bij vrouwen en is een partnership van het Ministerie OCW, WO=MEN, Clara Wichman, Movisie en de Nederlandse Vrouwenraad. In 2019 is WOMEN Inc. met het project Inclusief werkgeverschap gestart. Doel is met werkgevers samen te bepalen hoe zij kunnen bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Voorts voeren we in samenwerking met het Ministerie OCW en Ministerie SZW een campagne onder de titel Waar is mijn drie ton?.

5. Hoe is de voortgang? 
Het plan van aanpak met milestones wordt nu uitgevoerd. Parallel hieraan zoeken we nog naar extra financiering om sneller meer impact, slagkracht te kunnen hebben.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer