1 Geen armoede

1 Geen armoede

SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.

2 Geen honger

2 Geen honger

Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.

3 Goede gezondheid en welzijn

3 Goede gezondheid en welzijn

Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.

4 Kwaliteitsonderwijs

4 Kwaliteitsonderwijs

Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.

5 Gendergelijkheid

5 Gendergelijkheid

Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.