13 Klimaatactie

13 Klimaatactie

De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

15 Leven op het land

15 Leven op het land

SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.