2 Geen honger

Vergeleken met andere landen komt ondervoeding in Nederland niet vaak voor. Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie en de impact ervan op de kwaliteit van de leefomgeving en het dierenwelzijn. Ook voedselverspilling moet afnemen.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 2 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

2.1 Tegen 2030 een einde maken aan honger en voor iedereen, in het bijzonder de armen en de mensen die leven in kwetsbare situaties, met inbegrip van kinderen, toegang garanderen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel en dit het hele jaar lang

2.2 Tegen 2030 een einde maken aan alle vormen van malnutritie, waarbij ook tegen 2025 voldaan moet kunnen worden aan de internationaal overeengekomen doelstellingen met betrekking tot groeiachterstand en ondergewicht bij kinderen onder de 5 jaar; en eveneens tegemoetkomen aan de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en oudere personen

2.3 Tegen 2030 de landbouwproductiviteit en de inkomens verdubbelen voor kleinschalige voedselproducenten, in het bijzonder vrouwen, inheemse bevolkingen, familieboeren, veefokkers en vissers, onder meer door een veilige en gelijke toegang tot land, andere productieve hulpbronnen en inputs, kennis, financiële diensten, markten en opportuniteiten die toegevoegde waarde bieden en ook buiten de landbouw tewerkstelling genereren

2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren

2.5 Tegen 2020 de genetische diversiteit in stand houden van zaden, cultuurgewassen en gefokte en gedomesticeerde dieren en hun in het wild levende verwanten, ook aan de hand van zaad- en plantenbanken die op een degelijke manier beheerd en gediversifieerd worden op nationaal, regionaal en internationaal niveau; en de toegang bevorderen tot het eerlijk en billijk delen van voordelen afkomstig van het gebruik van genetische hulpbronnen en daaraan gekoppelde traditionele kennis, zoals internationaal overeengekomen

2.a Verhogen van de investeringen, door versterkte internationale samenwerking, in landelijke infrastructuur, landbouwkundig onderzoek en uitgebreide diensten, technologische ontwikkeling en genetische databanken voor planten en vee om de landbouwkundige productiecapaciteit in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen, te versterken

2.b Corrigeren en voorkomen van handelsbeperkingen en scheefgegroeide situaties op de wereldlandbouwmarkten, door onder andere tegelijk alle vormen van landbouwexportsubsidies en alle exportmaatregelen met een gelijkaardig effect af te schaffen, in overeenstemming met het mandaat van de Ontwikkelingsronde in Doha

2.c Maatregelen aannemen die de correcte werking moeten garanderen van de voedselgrondstoffenmarkten en hun afgeleiden en een snelle toegang tot marktinformatie bevorderen, met inbegrip van informatie over voedselreserves, om de extreme volatiliteit van de voedselprijzen te helpen beperken

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
De alliantiecoördinator

 

1. Wie zijn we?
Netherlands Food Partnership (NFP) streeft naar urgente veranderingen die bijdragen aan duurzame voedselsystemen en voedingszekerheid. Dit met het oog op het uitbannen van honger in de wereld en het behalen van SDG 2 in 2030. NFP, opgericht in 2019, is een overkoepelend initiatief dat organisaties en netwerken de mogelijkheid biedt hun kennis en expertise te bundelen. Daarnaast mobiliseert NFP deze organisaties en netwerken om de wereldwijde voedselzekerheid naar een hoger niveau tillen.

2. Waar staan we?
We liggen niet op schema om het SDG-doel te behalen van ‘geen honger in de wereld’ in 2030. Als de recente trends zich voortzetten, zal het aantal mensen dat honger lijdt de 840 miljoen overschrijden in 2030. Vóór de COVID-19-pandemie had de wereld al moeite om op schema te blijven om een einde te maken aan honger en ondervoeding in al zijn vormen voor 2030. De pandemie heeft dit doel nu aanzienlijk uitdagender gemaakt en in 2020 werd geschat dat wereldwijd tussen de 720 en 811 miljoen mensen werden geconfronteerd met honger.

3. Waar willen we heen? 
Nederland heeft de ambitie om proportioneel bij te dragen aan het behalen van het Sustainable Development Goal SDG 2 in 2030. Ons land heeft de volgende langetermijndoelen geïdentificeerd die in 2030 moeten worden bereikt:

 1. Beëindig ondervoeding voor 32 miljoen mensen, vooral kinderen;
 2. Verdubbel de productiviteit en het inkomen van 8 miljoen kleinschalige voedselproducenten;
 3. Realiseer ecologisch duurzaam gebruik van 8 miljoen hectare landbouwgrond.

NFP ondersteunt deze doelen door Nederlandse actoren samen te brengen die actief zijn op het gebied van voedselsystemen en landbouw. Door dit te doen, versterken we synergiën en wisselen we kennis uit om innovatieve oplossingen te benutten.

Alliantiecoördinator SDG 2
Natascha Kooiman & Nicole Metz
natascha@transitiecoalitievoedsel.nl
nmetz@nlfoodpartnership.com

“We liggen niet op schema om het SDG-doel te behalen van ‘geen honger in de wereld’ in 2030. Als de recente trends zich voortzetten, zal het aantal mensen dat honger lijdt de 840 miljoen overschrijden in 2030.”

4. Hoe komen we daar? 
NFP ondersteunt de transformatiegemeenschap van voedselsystemen in het algemeen en collectieve impactcoalities. Om dit effectief aan te pakken, biedt NFP zes diensten. 1. faciliteren van netwerken; 2. innovatie en capaciteitsontwikkeling; 3. kennis co-creatie en delen; 4. informeren over financieringsmogelijkheden; 5. leveren van backbone-services om coalities te beïnvloeden; 6. beleidsbetrokkenheid.

5. Hoe is de voortgang? 
In 2019 bereikte Nederland miljoenen ondervoede mensen en kleinschalige producenten, wat resulteerden in: een verbeterde nutriëntenopname, een hogere productiviteit en markttoegang, een beter landgebruik en meer veerkracht tegen ongunstige economische en ecologische gebeurtenissen.

Beëindig ondervoeding voor 32 miljoen mensen, vooral kinderen

In 2019 bereikte Nederland in totaal 20,8 miljoen mensen. Binnen deze groep kon op korte termijn bij 15,3 miljoen mensen een verbeterde nutriëntenopname worden bevestigd.

Verdubbel de productiviteit en het inkomen van 8 miljoen kleinschalige voedselproducenten

In 2019 bereikte Nederland 19,2 miljoen boeren. Op korte termijn verhoogden binnen deze groep 6,6 miljoen boeren aantoonbaar hun productiviteit en/of inkomen.

Realiseer een ecologisch duurzaam gebruik van 8 miljoen hectare landbouwgrond

In 2019 is in totaal 673.000 hectare landbouwgrond bereikt, waarvan 612.000 aantoonbaar eco-efficiënter zijn geworden.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer