16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van die welvaart.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 16 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

16.1 Het aanzienlijk verminderen van alle vormen van geweld en geweldgerelateerde sterftecijfers

16.2 Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen

16.3 De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen

16.4 Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden

16.5 Op duurzame wijze een einde maken aan corruptie en omkoperij in al hun vormen

16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus

16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen

16.8 Verruimen en versterken van de participatie van de ontwikkelingslanden in de instellingen van mondiaal bestuur

16.9 Tegen 2030 een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie

16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen

16.a Versterken van de relevante nationale instellingen, ook via internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden

16.b Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Dennis Kerkhoven

 

1. Wie zijn we?
De SDG 16-alliantie bestaat uit maatschappelijke partners, partners uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap die zich inzetten om vrede, veiligheid en toegang tot recht te bevorderen door versterking van integriteit, transparantie, inclusiviteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid bij instituten en instellingen. De Alliantie bestaat uit de o.a. de volgende partijen: Carnegie Stichting, Gemeente Den Haag, Nationale Ombudsman, HiiL, The Hague Humanity Hub, Lab Toekomstige Generaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ICC, Transparency International Nederland, Algemene Rekenkamer en de SER. Coördinatie wordt gedaan door Stichting 0.0 en YesAndMore.

2. Waar staan we?
Na een doorstart in 2021 heeft de alliantie een aantal focusbijeenkomsten gehouden waarin gezocht is naar thema’s en focuspunten die dat wat al reeds gebeurd op het gebied van SDG 16 kan helpen versnellen en onderliggende systemische patronen kan doorbreken.

3. Waar willen we heen? 
Versterking van Nederland als High Trust society. Het keren van de trend richting een Low Trust society. Dit start met een overheid die haar burgers en bedrijven weer durft te vertrouwen en de rechtstaat respecteert en niet ondermijnt. Door de complexiteit van de Nederlandse samenleving en de grote opgaven die in ons relatieve kleine land spelen klinkt de roep om een om een nieuw speelveld steeds harder langs de andere SDG’s. SDG 16 alliantie wil samen met SDG 17 de trainingsspier ontwikkelen langs o.a. inclusieve besluitvorming.

Alliantiecoördinator SDG 16
Dennis Kerkhoven
dennis.kerkhoven@yesandmore.co

“Het wordt tijd dat we in Nederland werken aan wederzijds vertrouwen en borgen dat we een High Trust samenleving blijven langs alle transitieopgaven.”

4. Hoe komen we daar? 
Om het vertrouwen tussen burgers en instituties te herstellen, stelde de SDG 16-alliantie een convenant op. Zo is het belangrijk dat er in de besluitvorming rondom grote transities de stem van de burger en toekomstige generaties wordt meegenomen. Dit kan door middel van burgerberaden en nieuwe inclusieve manieren van besluitvorming. De inclusieve besluitvorming voor de lange termijn zal uiteindelijk leiden tot een betrouwbare samenleving die weer een voorbeeld kan zijn in de wereld.  Toezichthouders in de alliantie zullen naast advies ook steviger hun corrigerende en toetsende rol invullen waarbij de SDG 16 targets door de rule of law weer op de bedoeling van het recht worden gezet.

5. Hoe is de voortgang? 
Sinds het opzetten van de allianties is het thema van de rechtstaat en de onderliggende vraagstukken rondom o.a. vertrouwen en transparantie zeer actueel geworden. Wij zien als alliantie dat willen de andere SDG’s echt in de versnelling komen er concreet hard gewerkt moet gaan worden aan de doelen die de achteruitgang weten te keren. Nederland wordt gezien als High Trust society, maar dit staat zwaar onder druk signaleren de alliantiepartners in meerdere rapporten en onderzoeken. In Juni 2022 wil de alliantie met partners het convenant van vertrouwen lanceren waarmee direct ook een aantal concrete projecten en programma’s worden gelanceerd of zichtbaar gemaakt die concrete invulling geven aan inclusieve besluitvorming. Daarnaast zal er op de website van SDG NL een bibliotheek van relevante rapporten en onderzoeken in het kader van SDG 16 worden ontsloten. 

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer