SDG Coördinator Sandra Pellegrom: ‘Nederland moet rol als duurzame pionier waarmaken’

Sandra Pellegrom, de nieuwe SDG coördinator ziet een groot enthousiasme in de maatschappij om bij te dragen tot een duurzame toekomst. “Het besef is groot dat het anders moet. Er is zoveel positieve energie en creativiteit, die beweging willen we als overheid faciliteren.”

Op 1 oktober heeft Sandra Pellegrom als nationaal SDG Coördinator het stokje overgenomen van Hugo von Meijenfeldt. Ze is in dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar werkt aan de binnenlandse uitvoering van de SDG’s.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn grote thema’s. Hoe maak je die behapbaar?

Sandra Pellegrom: “Het zijn grote thema’s, maar ze zijn ook heel logisch. De doelen zijn allemaal begrijpelijke zaken, waar iedereen vóór is. Je kunt moeilijk tegen zijn. Iedereen wil gezond zijn; iedereen wil vrij en vreedzaam kunnen leven; iedereen wil een sterke rechtsstaat; iedereen wil een goed milieu. De SDG’s dagen ons ook uit om niet alleen naar de thema’s te kijken, maar juist ook naar de verbindingen ertussen; de dwarsverbanden. Ik ben ervan overtuigd dat doelen elkaar enorm kunnen versterken als we het op de juiste manier aanvliegen.”

Hoe draagt jouw functie bij aan de SDG’s?

Pellegrom: “Ik luister veel naar wat er speelt zowel binnen als buiten de overheid, probeer te achterhalen wat er nodig is om de SDG’s dichterbij te kunnen halen. Ik kan natuurlijk niet altijd zelf de oplossing bieden, maar door de juiste verbindingen te leggen en onderwerpen te agenderen, ontstaat vaak de gewenste stroomversnelling. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen: het netwerk van SDG Nederland is daarbij heel belangrijk.”

Door de juiste verbindingen te leggen en onderwerpen te agenderen, ontstaat vaak de gewenste stroomversnelling.

Wie is het doelpubliek?

Pellegrom: “De SDG’s zijn voor iedereen relevant. Allemaal hebben we er wel iets mee te maken. Als deelnemer binnen het netwerk van SDG Nederland beschik je met een muisklik over heel veel expertise en ervaring op dit gebied. Maak hier vooral gebruik van en deel jouw kennis met anderen! Als SDG coördinator hoor ik natuurlijk graag waar de (Rijks-)overheid kan helpen.”

Welke reputatie heeft Nederland als we kijken naar de SDG’s?

Pellegrom: “Nederland heeft destijds enorm goed bijgedragen aan het opstellen van de SDG’s zoals ze nu zijn. We hebben er toen met gelijkgezinde landen keihard voor gevochten dat de doelen zouden uitgaan van het recht van ieder mens op een waardig bestaan. Dat dat gelukt is, daar mogen we best trots op zijn. Juist daarom vind ik het belangrijk dat we de doelen ook in Nederland proberen zo goed mogelijk te behalen. Ze zijn een agenda waar we allemaal aan hebben meegewerkt, omdat we geloven dat een betere wereld mogelijk is. Zelfs binnen vijftien jaar.”

In Nederland is er met name op de SDG’s als biodiversiteit en klimaat een inhaalslag nodig. Hoe beginnen we daaraan?

Pellegrom: “Op zich doet Nederland het goed als we naar de breedte van de agenda kijken. Recent kwam een vergelijkend Europees SDG-rapport uit waarin Nederland op plek zeven staat. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Uit de Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt inderdaad dat op de milieudoelen nog veel te doen is. De SDG agenda helpt om te zien dat verduurzaming deel uitmaakt van een breder toekomstbeeld van een duurzame, inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld. En dat het een niet zonder het ander kan. Dat helpt om mensen te betrekken en handvaten te geven over hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een groter geheel. Het is mooi dat we in Nederland steeds meer de discussie voeren over wat welzijn en welvaart voor ons betekent en wat de effecten zijn op volgende generaties en mensen elders in de wereld. Dat is precies de spiegel die de SDG’s ons voorhouden.”

Je bent nu twee maanden bezig. Wat valt je op?

Pellegrom: “Je merkt in Nederland bij veel mensen enthousiasme om maatschappelijke impact te maken en daarbij iets met de SDG’s te doen. Ook bij kleinere bedrijven, in het onderwijs, bij startups. En bij jongeren; zij voelen sterk de behoefte om zelf dingen te doen en bij te dragen aan een betere wereld, een toekomstbestendig Nederland. Het besef is groot dat het anders moet. Er is zoveel positieve energie en creativiteit, die beweging willen we als overheid faciliteren en waar mogelijk bij aansluiten. Aan mij de taak om de juiste verbindingen te leggen voor versnelling.”

Volg Sandra op LinkedIn en Twitter om op de hoogte te blijven van haar werk richting het behalen van de SDG’s in Nederland. Ook zal zij regelmatig blogs gaan schrijven voor deze website. Heb je een specifieke vraag of tip? Stuur dan een mail naar SDGs@minbuza.nl. Machiel, Lieke en Djulianti van het SDG-team helpen je graag verder!

Foto’s (c) Aad Meijer, BZ

Aad Meijer, BZ