Laat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen het komende decennium richting geven

Door nationaal SDG-coördinator Sandra Pellegrom

Een nieuw jaar en een nieuw decennium. Het herinnert ons eraan dat tijd niet wacht. Voor de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) breekt een cruciaal decennium aan. De tijd dringt.

Op de SDG-top van afgelopen september was de Secretaris-Generaal van de VN Guterres heel duidelijk: na vier jaar onderweg zijn we onvoldoende op streek met het bereiken van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen. Niet alleen ligt het tempo te laag, we zien zelfs zorgelijke achteruitgang van het milieu en groeiende ongelijkheid in de wereld.

De tijd dringt

Het jaar 2020 moet daarom het begin zijn van een ‘Decade of Action & Delivery on the SDGs’, aldus António Guterres, want zonder versnelling en opschaling zullen de doelen niet worden gehaald.

Het besef dat onze wereld niet in balans is ligt ten grondslag aan de Global Goals. Het is duidelijk dat de voordelen van economische groei oneerlijk verdeeld zijn en dat klimaatverandering, milieudegradatie, watertekorten, conflict en de toenemende ongelijkheid de huidige en toekomstige welvaart structureel onder druk zetten.

De laatste paar jaar zijn ook in Nederland de uitdagingen scherp zichtbaar geworden. Dat leidde tot onzekerheid en zorgen over de toekomst.

Maar tegelijkertijd groeide de beweging die de schouders wil zetten onder de veranderingen die nodig zijn om Nederland en de wereld toekomstbestendig te maken. Steeds meer organisaties en individuen in die beweging omarmen de duurzame ontwikkelingsdoelen als dé agenda voor een duurzame, inclusieve en rechtvaardige wereld waarin elke burger zich kan thuis voelen.

Verandering van tijdperk

De ‘Transition Twenties’ breken aan, zo kopte De Volkskrant aan de vooravond van het nieuwe decennium. We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk, zegt Jan Rotmans.

Het ziet ernaar uit dat ook in Nederland een omslag plaats vindt.

In de media wordt transitie steeds vanzelfsprekender, er worden meer positieve voorbeelden van vernieuwing gedeeld, in programma’s met en over het bedrijfsleven is innovatieve verduurzaming een centraal thema, de overheid heeft op veel terreinen de lijnen van de transities uitgezet en de meeste mensen willen in hun dagelijks leven ook zelf een steentje bijdragen.

De tijd is rijp om de zeventien werelddoelen in het hart van die beweging te zetten. Zij geven immers het gedeelde toekomstbeeld waar de transities ons moeten brengen. De vele maatschappelijke initiatieven en innovatieve partnerschappen rondom verduurzaming en inclusiviteit krijgen meer kracht als ze allemaal vanuit die overkoepelende visie worden aangevlogen. Dwarsverbanden worden duidelijker en initiatieven kunnen elkaar beter versterken met de SDG’s als basis.

De belofte dat niemand wordt achtergelaten is een krachtige boodschap voor alle burgers.

Grote en kleine acties van elke organisatie en persoon dragen bij aan die gezamenlijke agenda. Kortom: de SDG’s geven de ‘Transition Twenties’ een heldere richting.

Tijd om terug te geven

Een nieuw jaar is ook de tijd van goede voornemens. Die traditie zou al zijn begonnen bij de Babyloniërs bijna 4000 jaar geleden. Aan het begin van het nieuwe jaar beloofden zij plechtig om terug te geven wat ze van anderen hadden geleend en hun schulden af te betalen.

Zeker in het Westen hebben we nogal wat geleend door de manier waarop we onze welvaart hebben vergroot: van andere landen en van toekomstige generaties.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen geven ons een plan om terug te geven: een gezonde planeet voor toekomstige generaties en een eerlijke verdeling met mensen elders in de wereld.

Het is tegelijkertijd ook een kans ‘to pay it forward’: positieve acties inspireren ook anderen, en met de mogelijkheden die wij hebben kunnen we veranderingen aanjagen die een vliegwieleffect hebben. Ons belangrijkste bezit is daarbij ook de grootste bijdrage die we kunnen geven: onze tijd.

We hebben allemaal drukke agenda’s en veel op ons bord. Maar tijd die we vrij maken om aan de SDG’s te werken betaalt zich driedubbel terug in impact.

Dus laten we de SDG’s centraler stellen in alles wat we doen: door anderen over de doelen te informeren, door in ons dagelijks leven bewust bij te dragen, en door tijd te investeren in projecten en partnerschappen die de doelen dichterbij brengen.

Zoals James Baldwin zei: “There is never a time in the future in which we will work out our salvation. The challenge is in the moment, the time is always now.