Wat je moet weten over de SDG’s

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN), maar kwamen er voor en door iedereen.   

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2016 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

In Nederland zitten achter de zeventien doelen 169 targets. Die maken ze nog concreter. 

Waar komen de SDG's vandaan?

De VN bedachten in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Wat we daarmee precies bereikt hebben, is lastig te meten. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren is in elk geval gehaald, mede dankzij sterke economische groei in China. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol

Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012 werd er voor het eerst gesproken over "duurzame ontwikkelingsdoelen", de opvolgers van de Millenniumdoelen.

Wat is er anders aan deze doelen?

De SDG’s zijn nog veel ambitieuzer dan de Millenniumdoelen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. Het gaat niet langer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen. De SDG’s hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede, veiligheid en klimaat. Die thema’s kwamen in 2000, bij de start van de Millenniumdoelen, nog veel minder aan bod.

Bovendien zijn de SDG’s niet alleen binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. Via de online enquête MyWorld konden burgers stemmen op thema's die zij belangrijk vinden. Een VN-werkgroep met zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lidstaten daarna over onderhandelden.

Hoe worden de doelen gefinancierd?

Landen zijn het eens geworden dat de financiering van de SDG’s nieuwe niet alleen uit de publieke, maar ook uit de private sector moet komen. Dat het halen van de doelen veel geld zal kosten, is geen geheim. De Wereldbank spreekt “niet over miljarden, maar over biljoenen”. Schattingen lopen uiteen van 2 biljoen tot 4,5 biljoen dollar per jaar. Toch is dat “maar” 4 procent van het mondiale Bruto Nationaal Product (BNP), het totaal van alle diensten en producten die wereldwijd worden geleverd en geproduceerd.

Hebben de doelen betrekking op mij?

De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige Afrikaans landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. Denk maar eens aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit en de genderongelijkheid. Bovendien hebben onze acties hier ook gevolgen buiten de grenzen. Kleding die jij hier koopt komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Of denk aan de uitlaatgassen die onze auto's produceren. Die dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of net meer regen in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland.

Wat gebeurt er al in Nederland?

Vanaf januari 2016 is de Rijksoverheid aan de slag gegaan met het vertalen van de SDG’s naar nationaal beleid. Elk jaar meet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe Nederland er voor staat op de zeventien doelen. Dat levert een gemengd rapport op. Zo blijft Nederland achter op klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen. We scoren wel hoog op economisch vlak, rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Verschillende organisaties roepen de overheid op om meer te doen om de SDG’s te integreren in het beleid.

Zijn er initiatieven waar ik me bij kan aansluiten?

Er zijn in Nederland talloze initiatieven en campagnes die op lokale of internationale schaal bijdragen aan het behalen van de SDG’s. We hebben in kaart gebracht hoe jij als individu of als organisatie (bedrijf, school, gemeente) een bijdrage kan leveren.

Klik op de doelen hieronder voor meer informatie.
Voor elk van de SDG’s is er ook een nationaal coördinator.   

1. Geen armoede

2. Geen honger

3. Goede gezondheid en welzijn

4. Kwaliteitsonderwijs

5. Gendergelijkheid

6. Schoon water en sanitair

7. Betaalbare en duurzame energie

8. Waardig werk en economische groei

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

10. Ongelijkheid verminderen

11. Duurzame steden en gemeenschappen

12. Verantwoorde consumptie en productie

13. Klimaatactie

14. Leven in het water

15. Leven op het land

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Pin It on Pinterest