SDG-bus brengt de VN Werelddoelen naar festival KUUB in 1,5 meter VIP-programma

Tijdens festival KUUB – dat in juni online gaat vanwege de corona-crisis – komt de SDG-bus naar Alkmaar. De bus toert onder de naam SDG Stedentrip het hele land door. Doel is om de kloof tussen wereldwijde doelen en lokale actie te dichten.

Sustainable development Goals
Of het nu gaat over klimaatverandering, mensenrechten of sociale rechtvaardigheid. Kunst laat zien wat er speelt in de wereld. En kunstenaars hebben vaak creatieve ideeën over hoe je zelf je steentje kunt bijdragen. Daarom komt de SDG-bus met een VIP-programma (Very Inspiring People) om het publiek van online festival KUUB kennis te laten maken met de werelddoelen (Sustainable Development Goals) en met lokale kunstenaars en bestuurders te praten over een meer duurzame, eerlijke, schone en inclusieve wereld. 

VIP-sessies 
In de SDG-bus gaan de deelnemers in gesprek met programmamaker Dennis Nolte van Spoor van Vernieuwing. Het VIP-programma in de bus is geschikt voor de 1,5 meter samenleving. De deelnemers worden verleid om even stil te staan bij zichzelf en de grote opgaven van onze tijd. Het wordt een programma met inspirerende sprekers, uitwisselen van dromen en hulp bij het maken van stappen. Zo worden kunstbeoefenaars en bestuurders samen reisgenoten die concreet handen en voeten kunnen geven aan de toekomst.

Meedoen? 
Iedereen is van harte uitgenodigd om de uitzendingen tijdens de maandagen uitzendingen van studio KUUB te bekijken op de website van festival KUUB en de Facebook pagina 

Groeiende beweging
SDG Nederland is een groeiende beweging van ruim 1000 bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. Allemaal dragen ze bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Ook de gemeente Alkmaar werkt aan die doelen. Speciaal daarvoor is vorig jaar de Innovatieraad opgericht, bestaande uit inwoners van Alkmaar die zich inzetten voor hun stad. De raad adviseert de gemeente en verbindt initiatieven en projecten. Meer informatie over de SDG Stedentrip: mena@sdgnederland.nl