Een onderonsje over blockchain of een koffie drinken met een start-up om een actieplan voor gender equality op te zetten. Iedereen is welkom tijdens de SDG Action Day op 25 september in het SDG House in Amsterdam. Of je nu al wat jaren meeloopt of net om de hoek komt kijken, samen gaan we deze dag aan de slag de om de grootste uitdagingen van deze tijd om te zetten in kansen voor iedereen. Connecting Generations is het thema van deze derde editie van de SDG Action Day. We brengen verschillende generaties en sectoren bij elkaar en bieden jonge koplopers een podium. De SDG Action Day is een unieke kans voor inspiratie, nieuwe samenwerkingen en actieplannen om aan de slag te gaan met de 17 werelddoelen (SDGs).

 

Ben je klaar voor een dag vol inspiratie en nieuwe samenwerkingen? Bekijk dan eerst het programma voordat je naar de ticket website gaat. Je moet op de ticket site namelijk de sessies kiezen die je in de ochtend en middag wil bezoeken. In het programma lees je meer over de sessies! 

Wat is de SDG Action Day?
De SDG Action Day is een knooppunt voor inhoudelijke discussies, ontmoetingen en nieuwe ideeën met als doel samenwerkingen tot stand te laten komen en concrete acties in heel Nederland op te zetten. De SDG Action Day wordt jaarlijks bezocht door 500 bezoekers, en heeft in 2018 meer dan 1 miljoen mensen online bereikt. De dag vindt jaarlijks plaats op 25 september, de verjaardag van SDGs en sluit zodoende via een wereldwijde campagne aan bij evenementen in meer dan 167 landen op die dag.

 

Wat gaan we doen?
Samen met 500 andere young professionals, CEO’s, studenten, visionairs en experts gaan we jong en oud bij elkaar brengen: connecting generations is het thema van deze actiedag. Vind inspiratie bij start-ups of multinationals, en kies voor twee verdiepende werksessies die passen bij wat jij wil gaan doen. Ga aan de slag met een groep gedreven mensen uit het bedrijfsleven, van (lokale) overheden, maatschappelijke organisaties tot multinationals en hogescholen. Van gendergelijkheid tot Global Goals gemeenten en van blockchain tot biodiversiteit, het programma biedt voor iedereen wat.

Wat krijg ik ervoor terug?
Denk aan nieuwe kansen voor je onderneming of organisatie, nieuwe ontmoetingen en kruisbestuivingen, praktische tools waar je meteen mee aan de slag kunt, en een beter begrip van waar we staan en wat je kan doen om samen de SDGs te bereiken. Deze dag is niet eenmalig, maar een tussenstop op de route naar 2030: het jaar waarin de SDGs behaald moeten zijn. De SDG Action Day faciliteert hiervoor de ontwikkeling van een SDG routekaart, die ons de komende jaren gaat helpen om samen de beste weg naar de SDGs te vinden. Het SDG House biedt een fysieke plek aan stakeholders uit alle sectoren om samen te komen, partnerschappen te ontwikkelen en een concrete bijdrage te leveren aan de SDG routekaart. Amsterdam Impact brengt haar netwerk van inspirerende idealistische entrepreneurs naar de dag.

Geschiedenis van de SDG Action Day
Op 25 september 2015 tekenden 193 landen tijdens de jaarlijkse VN-vergadering een akkoord over de zeventien Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze hebben tot doel om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”, zo schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN “de grootste uitdaging van deze tijd”. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Alle 17 doelen zijn hier te lezen. De SDGs gaan door waar de millenniumdoelen ophouden, maar zijn “veel ambitieuzer”, stellen de VN. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. Bovendien zijn de SDGs, in tegenstelling tot de millenniumdoelen, niet alleen binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten en beslissen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen aan arme landen. De SDGs hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat. 

SDG Action Day wordt georganiseerd door SDG Charter, KIT Royal Tropical Institute en Gemeente Amsterdam, en wordt mede mogelijk gemaakt door PwC

 

Pin It on Pinterest