Een week geleden, tijdens de bijeenkomst ‘Hoe duurzaam is onze welvaart?’  droeg Anja van den Dolder -Soeten, Ambassadeur van Gemeenten4GlobalGoals en Wethouder gemeente Hellendoorn een bevlogen en activerende column voor. 

Hierin maakte ze duidelijk dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de SDGs. Voor zowel publieke als private organisaties is er ‘werk aan de winkel’. Zeker ook voor heel bestuurlijk Nederland, op alle niveaus. Vanuit haar positie als ambassadeur voor Gemeenten4GlobalGoals komt ze met een lijst van geweldige voorbeelden. Initiatieven die tot stand zijn gekomen door samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, scholen en ondernemers. Dit is precies ook de samenwerking zoals die SDG Nederland die voor ogen heeft.

 

We kunnen, maar zullen we ook?

“‘We kunnen de generatie zijn die niet langer accepteert dat de plek waar een kind toevallig geboren wordt, bepaalt of het in leven blijft of sterft, maar zullen we ook die generatie zijn? De geschiedenis zal over ons oordelen, maar wat zij zal schrijven ligt aan ons, aan wie we zijn en wie we zijn geweest.’ Dit citaat van BONO uit 2004 stond in het voorwoord van het boek “Het einde van de armoede” van Jeffrey Sachs. Een boek waarin professor Sachs aangeeft dat juist wij als erfgenamen van tweeëneenhalve eeuw aan economische vooruitgang ons een realistische voorstelling kunnen maken van een wereld zonder armoede. Dit omdat we door de technologische vooruitgang op mondiale schaal in de menselijke basisbehoeften kunnen voorzien en een historisch ongekende mate van welvaart kunnen bereiken. Het is dus aan ons. Honger, ziekte en verspilling van levens door extreme armoede zijn een aanklacht tegen ons allemaal.”

De hele column kun je hier lezen

 

Pin It on Pinterest