Wij inspireren en ondersteunen gemeenten bij de implementatie van de Global Goals
Gemeenten4GlobalGoals is …

Een campagne van VNG International. Gemeenten4GlobalGoals wil gemeenten inspireren en ondersteunen bij de implementatie van de Global Goals. Deze campagne is de opvolger van de Millennium Gemeente Campagne van de afgelopen jaren. Hier deden 165 gemeenten aan mee. Zo’n 200.000 mensen namen deel aan activiteiten rond de Millenniumdoelen en meer dan 2,5 miljoen personen zijn indirect bereikt: een mooie basis. Nu bouwen wij met gemeenten verder aan een duurzame toekomst.

 

Voor meer informatie: neem een kijkje op de website van Gemeenten4GlobalGoals of neem contact op met Maria van der Harst (maria.vanderharst@vng.nl) 

 

De Global Goals  kunnen vanwege hun vergaande strekking niet gerealiseerd worden zonder de specifieke inzet van lokale overheden.  De Global Taskforce of Local and Regional Governments for the post-2015 development agenda heeft in het proces van de consultatie over de Global Goals het belang van ‘lokalisering’  van de doelen onderstreept. Dit heeft tevens geresulteerd in een ‘eigen’ Global Goal: doel 11 – Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Desalniettemin spelen gemeenten een rol bij alle Global Goals. Alleen al in het sociale domein zijn zij verantwoordelijk voor armoedebestrijding (reguliere en bijzondere bijstand verlenen, schuldhulpverlening) onderwijsparticipatie (handhaven van de leerplicht, voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs bieden), jeugd- en ouderenzorg, arbeidsmarktparticipatie, opvang van vluchtelingen en integratie en participatie van statushouders en betaalbare huisvesting.

Onze werkwijze via Gemeenten4GlobalGoals wordt gekenmerkt door:

• De mondiale duurzaamheidsdoelen te verbinden aan lokale actie
• Ondersteuning van de ontwikkeling van beleid, resp. monitoring daarvan, in samenwerking met de VNG, gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en civil society/andere belanghebbenden.
• Bekendheid geven aan de doelen via verschillende kanalen
• Jaarlijks een ‘Meest Inspirerende Global Goals Gemeente’ uitroepen
• Bijeenkomsten organiseren waarin de dialoog centraal staat (in 2016 vijf regionale bijeenkomsten waar in totaal 97 verschillende gemeenten bij aanwezig waren)
• Relevante internationale documenten vertalen (zie de Nederlandse vertaling van UCLG: What Local Governments Need To Know)

• Het aanbieden van de Tijdscapsule (leent zich uitstekend om op lokaal niveau te starten met Gemeenten4GlobalGoals, klik hier voor meer informatie)
• Het realiseren van een Menukaart met inspirerende voorbeelden
• Het betrekken van de generatie van de toekomst, door ‘young challengers’ (onder gemeente-ambtenaren) bij elkaar te brengen voor een actiegericht leertraject met masterclasses en om elkaar te prikkelen en te stimuleren.
• Het ondersteunen van Global Goals gerelateerde initiatieven met groepen gemeenten gezamenlijk (Expeditie Juttersgeluk 2017)
• Via internationale programma’s bijdragen aan de capaciteit van lokale overheden in ontwikkelingslanden en landen in transitie, om in hun gemeenschappen de SDGs te (helpen) realiseren.

Prioriteiten Gemeenten4GlobalGoals voor 2017:

• Aansluiting van zoveel mogelijk gemeenten die zich expliciet Global Goals gemeente noemen
• Het realiseren van een interactief netwerk tussen gemeenten, teneinde elkaar verder te helpen door middel van ‘best practices’, waaronder ook het benoemen van een Global Goals gemeenten ambassadeur in elke provincie
• Verbinding van de Global Goals met beleid en activiteiten van gemeenten op uiteenlopende beleidsterreinen en toerusten van gemeenten om die verbinding lokaal invulling te geven
• Het verder ontwikkelen en uitbreiden van een aantrekkelijk aanbod voor gemeenten om zichtbaar te zijn als Global Goals gemeente
• Het schrijven van het hoofdstuk over ‘decentrale overheden’ in de voortgangsrapportage over de Global Goals aan de Tweede Kamer en het voluntary report naar de VN

Pin It on Pinterest