Volgens armoede-expert Marjolijn van Gerven is Nederland niet op koers om armoede te halveren tegen 2030. “We moeten die reductiedoelstelling erkennen”, zegt ze aan duurzaamheid.nl, “net zoals we dat voor het klimaat doen.”

We moeten dringend op een andere manier gaan kijken naar armoede in Nederland. Dat stelt Marjolijn van Gerven, die onderzoek doet naar armoede in Nederland en coördinator is voor SDG1 – het terugdringen van armoede. “Vanuit de SDG-agenda richten we ons met name op het buitenland als het om armoede gaat”, zegt ze. “Meer in de vorm van ontwikkelingssamenwerking. Daardoor laten we de kans onbenut om doel 1.2 van SDG 1 te halen: het halveren van armoede naar nationale maatstaven.”

Volgens van Gervan gaat Nederland die ambitie niet kunnen waarmaken als er niets verandert. “Pas als we die reductiedoelstelling erkennen, zoals we dat voor het klimaat ook doen, dan hebben we een mooie periode van tien jaar om stappen te zetten. Als innovatief en vooruitstrevend land kunnen we hier veel in laten zien.”

Aandacht aan armoede in het onderwijs

Je hebt verschillende manieren om armoede te bestrijden, stelt van Gerven. “Door het systeem te veranderen en de politiek te beïnvloeden.” Maar nog beter is dat mensen zelf stappen weten te zetten. “Uiteindelijk is dat meest duurzame oplossing. In Nederland wordt vaak gesproken over burgerparticipatie, maar hierbij stuurt de overheid vaak nog steeds.”

Van Gerven roept met name op om speciale aandacht te geven aan kinderen die in armoede opgroeien. “Juist voor hen kunnen we het echt anders doen”, zegt ze. “Iedereen in Nederland is in staat om onderwijs te volgen. Maar de ongelijkheid in het onderwijs neemt toe, onder meer door de toenemende schoolkosten. Als we meer zouden doen om jongeren hun school goed te laten doorlopen, dan geef je ze de beste kansen voor later. ”

Lees hier het volledige interview met Marjolijn van Gerven op duurzaamheid.nl (28/10).
Lees hier meer over de alliantie ‘Geen Armoede’ die van Gerven leidt.

Pin It on Pinterest