Coördinator SDG 1 Alliantie
Marjolijn van Gerven
marjolijn@hettransformatiebureau.nl

SDG 1 Alliantie – Geen Armoede

Ambitie voor 2020

Inrichten van een Nationaal Armoedelab, samen met partners van de SDG1 alliantie, waarin kennis over effectieve manieren van armoedebestrijding wordt samengebracht en nieuwe ideeën worden ontwikkeld. 

Deelnemers SDG 1 Alliantie

De SDG1 alliantie wordt gevormd uit partners afkomstig uit de overheid, het bedrijfsleven, de creatieve sector en de wetenschap. Daarnaast worden zoveel mogelijk bestaande armoede allianties gevraagd zich aan te sluiten bij de SDG1 alliantie.

Plan van aanpak

Het plan is om zoveel mogelijk (vernieuwende) inzichten en ideeën op te doen zodat duidelijk wordt op welke manier het SDG 1 doel 1.2. gehaald kan worden: halveren van armoede, naar nationale maatstaven in Nederland, voor 2030.

  • Vormen van een landelijke alliantie

De SDG1 alliantie brengt haar kennis in als het gaat om armoedebestrijding. Dit gebeurt aan de hand van de vraag: “Hoe bereiken we samen 50% minder armoede in 2030?”. Gezamenlijk worden de innovatiemogelijkheden verkend. Nieuwe ideeën worden gevalideerd en vastgesteld wordt hoe impact gemeten kan worden. Door middel van horizon planning worden de ideeën vertaald naar een agenda voor de periode 2020-2030.

  • Jongerenparticipatie

Jongeren worden actief betrokken in het Nationaal Armoedelab om de cirkel van armoede te doorbreken. Daarnaast versterkt het betrekken van kinderen en jongeren hun verbondenheid met de samenleving en draagt participatie bij aan een positief zelfbeeld: belangrijke bouwstenen om het patroon van armoede te doorbreken. 

  • Best practices en challenges

Er wordt landelijk een uitvraag gedaan naar best practices als het gaat om bewezen manieren van armoedebestrijding. De uitvraag wordt breed uitgezet (overheid, wetenschap/onderwijs, sociaal ondernemers, burgerinitiatieven, creatieve sector en het bedrijfsleven) waarbij speciale aandacht uitgaat naar toepassing van nieuwe technologieën en schaalbaarheid. Het doel van het ophalen van goede voorbeelden is om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in aanwezige kennis en oplossingen, die bij opschaling een versnelling kunnen aanbrengen in het behalen van de SDG1 doelstelling.

Pin It on Pinterest