Hoe jouw wijk kan bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Veel bewonersinitiatieven helpen dagelijks bij het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Vaak zonder het zelf door te hebben. Ook binnen het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) zetten veel burgers zich voor de doelen in.

Soms lijken de Sustainable Development Goals (SDG’s) een abstract begrip. Iets wat vooral bij de overheden en het bedrijfsleven leeft. Maar voor wie beter kijkt, worden de doelen snel concreet zichtbaar. In bijna elke stad, dorp of buurt wordt eraan gewerkt.

Neem doel nummer 3. Dat stelt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid en welzijn. Dit is bij uitstek een thema waar veel bewonersinitiatieven zich mee bezig houden. Het is ook de reden waarom het LSA startte met het project ‘Betrokken Buurten. De Vereniging de Bloesem, die streeft naar een goede leefbaarheid in Wormerveer, is zo’n concreet voorbeeld

LSA Bewoners

Nog een voorbeeld, aan de hand van SDG 12 (Verantwoorde productie en consumptie van voedsel). De Groeituinen in Dordrecht zijn begonnen als stadslandbouwproject. Intussen beheren ze een oud schoolgebouw in de wijk Oud-Krispijn en organiseren ze vele activiteiten met en voor de wijk.

Ook rond Duurzame Energie (doel nummer 7) zijn tal van voorbeelden te vinden. Bij het LSA zien we steeds meer bewonerscollectieven die creatieve oplossingen bedenken om met de energietransitie aan de slag te gaan. In de Haagse wijk Mariahoeve zijn ze daar al volop mee bezig.

Zonder dat je het weet

Bewonersinitiatieven dragen dus al sterk bij aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Maar vaak zijn ze zich daar zelf niet van bewust. Toch is het goed om je te realiseren aan welke doelen jouw initiatief bijdraagt. Het helpt om beter te kunnen uitleggen wat je impact is, in een taal die iedereen begrijpt.

Het is goed om te realiseren aan welke doelen jouw initiatief bijdraagt. Het helpt om beter te kunnen uitleggen wat je impact is, in een taal die iedereen begrijpt.

Van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zul je de komende jaren alleen maar meer horen. Als je je de bijbehorende termen nu al eigen maakt, kun je straks goed meepraten en mee beslissen over de transities die eraan komen.

Maar hoe begin je eraan? De organisatie MAEX heeft met de Social Handprint alvast een handige tool ontwikkeld. Daarmee meet je de impact die je maakt en kun je die uitdrukken in de taal van de Sustainable Development Goals. Dat stelt initiatieven in staat hun impact te meten. Dat kan dan weer kan helpen bij het vinden van financiering en bij de verantwoording achteraf.

Hand in hand met bedrijfsleven

Als je een duidelijk beeld hebt aan welke SDG’s jouw initiatief een bijdrage levert, kan dat nieuwe deuren openen. Zo wil ook het bedrijfsleven volop bijdragen aan het halen van de doelen. Maar vaak weten zij daar nog niet zo goed invulling aan te geven. Andersom weten bewonersinitiatieven de bedrijven niet altijd te vinden. De verbinding tussen initiatieven en bedrijven kan net heel waardevol kan zijn.

Een bouwbedrijf kreeg in Maastricht onlangs de verplichting tot een zogenoemde Social Return on Investment (SROI) verplichting. Dat is een eis dat een bepaald percentage van de opdrachtsom terug geïnvesteerd wordt in de maatschappij. Het bouwbedrijf sloeg uiteindelijk de handen in elkaar met de bewoners en samen knapten ze een buurthuis op. Ook in Amsterdam maken ze door een Maatschappelijk Akkoord afspraken over zo’n SROI. Zo zie je maar dat bewoners en bedrijven goed kunnen samenwerken.

LSA Bewoners

Aan de slag

Wil je meer weten over hoe jouw buurtinitiatief kan bijdragen aan de SDG’s? Op 18 januari organiseren het LSA, Parktheater Eindhoven en BUAS de bijeenkomst ‘Bewoners werken samen aan een duurzame wereld.’ De dag wordt ingeleid door Maresa Oosterman, directeur van SDG Nederland.

Als bezoeker kom je te weten wat het belang is van de SDG’s en hoe je ze kunt verbinden aan jouw initiatief. Actieve bewoners die al aan de slag zijn krijgen een podium. Professionals ontdekken hoe zij zich via gezamenlijke doelen kunnen verbinden aan bewonersinitiatieven. Zo ontstaat een basis voor gezamenlijke actie! 

Op deze pagina lees je er alles over en kun je je ook direct aanmelden.

Blog van Rutger van Weeren, auteur bij LSA Bewoners.