Ysubsidie: “Niet voor elke SDG evenveel subsidies beschikbaar”

Ysubsidie helpt bij subsidieaanvragen voor duurzame projecten. Al zijn er niet voor elk Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) evenveel subsidies beschikbaar, stelt oprichtster Leoni Mens. “Wij zouden graag een bredere spreiding hebben.”    

Op welke manier zijn de SDG’s een meerwaarde gebleken in jullie organisatie?

Mens: Als een project een subsidie wil aanvragen, stellen we ons eerst de vraag welke impact dit gaat hebben. Het geld moet op de goede plek terecht komen en bijdragen aan duurzaamheid. Daarbij zijn de SDG’s een leidraad. Als het project goed is, zoeken we samen naar funding. Momenteel werken we bijvoorbeeld aan een project dat slib en afval uit een zeetank waarin kerosine zat circulair wil inzetten, in plaats van storten of verbranden.

Hoe doen jullie dat? 

Mens: Eerst praten we met het bedrijf en kijken we wat het precies wil opstarten. Vaak gaat het over energie besparen en CO2-reductie. Dan schrijven we samen een aanvraag, we dienen die in, en we helpen achteraf ook met de verantwoording.

Op basis van welke criteria gaan jullie met een bedrijf in zee? 

Mens: We kijken zowel naar de aard van het bedrijf waar we mee werken, als naar de aard van de subsidie die het wil aanvragen. Je moet naar allebei kijken. Natuurlijk willen we dat groene bedrijven groene projecten uitvoeren. Maar zo zwartwit is het niet altijd. Een bedrijf is soms goed bezig voor zijn mensen terwijl het wel belastend is voor het milieu, of andersom. We beseffen ook dat iedereen ergens moet beginnen.

Jullie werken niet met iedereen samen?

Mens: Het is zo dat we vanuit ethische overwegingen niet werken voor bepaalde bedrijven, zoals de wapen- en tabaksindustrie. Onze klanten moeten het gevoel geven dat ze mee willen in een moderne wereld. Als ze ervan overtuigd zijn dat we afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, dan strookt dat niet met onze idealen.

Om binnen tien jaar de SDG’s te behalen, hebben we verschillende transities nodig. Aan welke transitie dragen jullie bij?  

Mens: Een voor de hand liggende transitie waar we aan bijdragen is de energietransitie. Wij werken voor aantal grote zonneontwikkelaars die panelen leggen op land en op daken. Ook hebben we projecten op vlak van isolatie voor monumenten en woningen. Voorts zien we een grote vraag naar subsidies voor projecten rond de circulaire economie. Bedrijven willen reststoffen zo nuttig mogelijk inzetten, bijvoorbeeld door er nieuwe dingen van te maken of als het niet anders kan energie uit te winnen.

Kan je een voorbeeld geven van zo’n project?

Mens: We hebben een heel cool project gedaan waarin een bedrijf gaat kijken hoe maatpakken circulair gemaakt kunnen worden. Nu wordt er gebruik gemaakt van een mix van katoen en plastic, maar dat is niet recycleerbaar. Dit project wil een volledig plastic pak ontwikkelen, terwijl het wel als een pak moet blijven aanvoelen, niet als een regenjas. Dat kan je dan ook als één stuk recycleren. We hebben met hen een subsidie aangevraagd en gekregen. Nu zitten ze in de onderzoeksfase.

Veel projecten gaan over duurzaamheid en circulariteit. Slagen jullie erin ook de andere SDG’s aan te vinken?  

Mens: Wij zijn afhankelijk van de overheid. Als de overheid geen subsidie geeft voor bijvoorbeeld ongelijkheid verminderen (SDG 10), dan hebben wij daar ook geen projecten. De realiteit is dat er voor die andere SDG’s minder subsidies zijn. Wij zouden graag een bredere spreiding hebben. Zelf zou ik het heel fijn vinden als we meer gingen doen rond klimaatactie en biodiversiteit (SDG’s 13, 14 en 15) en dat er meer subsidies komen voor natuurherstel. Uiteindelijk is SDG 17 misschien wel de belangrijkste voor ons, net omdat we zo afhankelijk zijn van partnerschappen.

In de nasleep van de coronacrisis, maken overheden grote sommen geld vrij. Merken jullie dat in de verstrekking van subsidies?

Mens: Ja, dat is precies hoe subsidies werken. Door de Green Deal zullen er zeker nieuwe subsidieregelingen komen met een grotere focus op duurzaamheid. Maar het zal altijd een tweestrijd blijven tussen banenbehoud en duurzaamheid. Dat zie je in hoe er nu wordt omgegaan met de verstrekking van coronahulp. Booking en KLM hebben zonder aan te geven hoe ze gaan verduurzamen, toch geld gekregen. Ook zijn subsidies die zich richten op innovatie (WBSO is de meest gebruikte) vaak te algemeen. Daarom werken we met Ysubsidie niet mee aan die regeling. Want innovatie hoeft niet duurzaam te zijn en te leiden tot een duurzamere toekomst.

Leoni Mens runt naast Ysubsidie ook 360SDG, dat organisaties helpt een 360-graden analyse te maken van het bedrijf om vervolgens gestructureerde te verduurzamen, met de SDG’s als leidraad. Dit is vaak een eerste stap, om vervolgens duurzame projecten uit te voeren, waarvoor subsidies beschikbaar zijn.