WOMEN Inc.: De coronacrisis heeft negatief effect op (gender)gelijkheid

WOMEN Inc. streeft naar gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. “Maar tijdens crises hebben mensen de neiging om terug te grijpen naar traditionele rolpatronen”, stelt Emma Lok, directeur strategie & communicatie. Vrouwen dragen daarbij de grootste last. De crisis bewijst dat SDG’s 5 & 10 hoger op de agenda moeten.  

Op welke manier zijn de SDG’s een meerwaarde in jullie organisatie?

Lok: SDG5 is letterlijk onze missie dus het zorgen voor gelijke kansen voor iedereen ongeacht gender en sekse. Samen met SDG 10 staat het centraal in alles wat wij doen. Maar WOMEN Inc. bestaat al vijftien jaar. Dat is dus langer dan de SDG’s. Waar wij heel erg blij mee zijn is de verbondenheid die de SDG’s bieden. Daardoor kunnen we beter tonen hoe ongelijkheid en gendergelijkheid te maken hebben met alle andere sociale doelen.

Ziet iedereen de verbondenheid tussen de doelen?

Lok: Het is zo dat de sociale doelen vaak minder hoog op de agenda staan dan de groene doelen. Terwijl ze allebei belangrijk zijn en elkaar versterken. Met beiden kun je een enorme impact hebben en op beiden is grote verandering nodig.

Hoe integreren jullie de SDG’s in jullie communicatie?

Lok: We gebruiken ze bijvoorbeeld heel vaak in onze gesprekken met werkgevers. Je merkt dat de SDG’s daar steeds meer gelden als gemeenschappelijke en herkenbare taal. Wij werken samen met bedrijven aan het integreren van de doelen in hun strategie.  Want  je ziet dat veel organisaties het moeilijk vinden om de doelen te vertalen van de theorie naar hun communicatie, beleid en praktijk. Je kan wel een diversity & inclusion-persoon aanstellen in je organisatie, maar als dat het enige is dan raak je niet aan de kern. Het is cruciaal om de doelen te integreren in de gehele strategie. Een bedrijf zou zich bijvoorbeeld de vraag moeten stellen hoe het de SDG’s gebruikt om te groeien in een bepaalde markt.

Je kan wel een diversity & inclusion-persoon aanstellen in je organisatie, maar als dat het enige is dan raak je niet aan de kern.

Om binnen tien jaar de SDG’s te behalen, hebben we aan aantal grote transities nodig. Aan welke transitie dragen jullie bij?

Lok: In de Monitor Brede Welvaart is heel duidelijk zichtbaar dat het in Nederland niet goed gaat met de representatie van vrouwen in het bedrijfsleven en de politiek. En vrouwen leven weliswaar langer dan mannen, maar minder lang in goede gezondheid. Op de Gender Gap Index van het World Economic Forum (WEF) is Nederland 11 plaatsen gezakt naar plek 38. Op SDG 5 Gendergelijkheid zijn dus nog meer doorbraken. We hebben een beeld van onszelf dat we een heel vrij land zijn waar iedereen gelijk is, terwijl de cijfers dat tegenspreken. Daardoor ontbreekt de motivatie om iets te veranderen. Daar gaan wij verandering in brengen, bijvoorbeeld door gendergelijkheid hoog op de agenda te zetten bij de Nederlandse verkiezingen in 2021.

We hebben een beeld van onszelf dat we een heel vrij land zijn waar iedereen gelijk is, terwijl de cijfers dat tegenspreken. Daardoor ontbreekt de motivatie om iets te veranderen.

Biedt de coronacrisis kansen om die transitie in een stroomversnelling te brengen?

Lok: De coronacrisis heeft een negatief effect heeft gehad op SDG’s 5 en 10. Tijdens crises hebben mensen de neiging om terug te grijpen naar traditionele rolpatronen. Doordat veel mensen thuis gaan werken en de kinderen thuis zijn, nam het aantal huishoudelijke taken toe. Vrouwen namen daar een groter aandeel van op zich. Daarbij kwam nog een toename van huiselijk geweld en bovendien werken veel vrouwen in sectoren die hard getroffen worden. Een hogere werkloosheid dreigt voor vrouwen en dit heeft ook weer andere ingrijpende effecten, zo wordt kinderopvang bijvoorbeeld onbetaalbaar. Als we kijken naar de ziekte op zich, hebben ongeveer evenveel mannen en vrouwen corona opgelopen. Maar bij vrouwen gebeurde het vaker op hun werk. Ze werken meer buitenshuis waarvoor ze het OV nemen en ze hebben vaker contactberoepen. Tegelijk zijn er kansen om bij de weg uit de crisis gendergelijkheid mee te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door betere representatie van vrouwen in besluitvormende posities, daar liggen belangrijke kansen.

Trekken we daar nu lessen uit?

Lok: Het is cruciaal hoe we daar nu mee omgaan en op reageren. Op zijn minst is zichtbaar geworden welke druk er staat op vrouwen en hoeveel vrouwen er werken in cruciale beroepen. De vraag is welke maatregelen daarop volgen. Het is belangrijk dat een inclusief team beslist over wat ze na de coronacrisis gaan doen. Dat ze met een visie komen waarin ze alle perspectieven meenemen. Hetzelfde geldt voor de protesten die we hebben gezien rond #blacklivesmatter. Daardoor staat uitsluiting nu hoger op de agenda, ook bij werkgevers. De aanleidingen voor het aan de kaak stellen van deze thema’s zijn vreselijk, maar het gesprek wordt nu hopelijk wel anders gevoerd. Meer mensen zien welke verantwoordelijkheid ze hebben en hoe ze kunnen bijdragen.

Coverfoto (c) Robin de Puy