‘Wereldwijd anderhalf ramp per dag als we niet meer tegen klimaatcrisis doen’

Het aantal rampen stijgt wereldwijd met schrikbarend tempo, blijkt uit een nieuw rapport van de VN. En de oorzaak voor de rampzalige groei is ons eigen handelen. ‘Als we zo doorgaan brengen we miljoenen levens in gevaar en is de economische en sociale schade niet te overzien.’

‘Rond 2030 zullen jaarlijks wereldwijd ruim 560 rampen -of anderhalve ramp per dag- plaatsvinden. Deze rampen zullen op steeds grotere schaal plaatsvinden en steeds meer mensen treffen.’ Dat is het doemscenario wat het Bureau van de Verenigde Naties voor rampenrisicovermindering schetst in haar jaarlijkse Global Assessment Report. 

Lees het hele rapport hier.

Een gebroken perceptie van de risico’s die we met z’n allen lopen, veroorzaakt door ‘leeg optimisme, onderschatting en een vals gevoel van onoverwinnelijkheid, zouden volgens het rapport leiden tot beleids-, financierings- en ontwikkelingsbeslissingen die bestaande kwetsbaarheden vergroten en mensen in gevaar brengen.

‘Samen voor de SDG’s, tegen rampen’

“De wereld moet meer doen om rampenrisico’s op te nemen in onze manier van leven, bouwen en investeren”, zei Amina J. Mohammed, plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN, bij de presentatie van het rapport.

Het rapport sluit ook af met een hoopvolle boodschap: ‘wij zijn de oorzaak, dus wij hebben ook de macht om de bedreigingen voor de mensheid, en vooral de meest kwetsbaren onder ons, aanzienlijk te verminderen.’

De SDG’s

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn opgesteld door de Verenigde Naties en vormen de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor ons allemaal. Ze gaan over de globale uitdagingen die ons te wachten staan op het vlak van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, de achteruitgang van het milieu, vrede en rechtvaardigheid.

Amina J. Mohammed: “We moeten onze collectieve zelfingenomenheid achter ons laten en in actie komen voor zelfbehoud. Samen kunnen we het aantal vermijdbare rampen vertragen, terwijl we werken aan het behalen van de Sustainable Development Goals. Voor iedereen, overal.”