Vandaag is het Verantwoordingsdag en dat betekent ook dat de Vierde Nederlandse SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ vanaf nu hier te lezen is. De rapportage is een gezamenlijk product van de Rijksoverheid en penvoerders vanuit decentrale overheden, het bedrijfsleven en financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, jongeren en het College voor de Rechten van de Mens. Met dit rapport laten zij zien hoe er in alle sectoren van de maatschappij dagelijks gewerkt wordt aan het dichterbij halen van de 17 doelen.

De SDGs zijn van, voor en door ons allemaal. Het is dan ook vrijwel onmogelijk om een totaaloverzicht te maken van wat er allemaal gebeurt om de SDG’s te behalen, in Nederland en wereldwijd. Doel van de SDG-rapportage is dan ook niet om volledig te zijn, maar om een beeld te schetsen over hoe de verschillende typen organisaties en sectoren zich inzetten en met elkaar samenwerken. Dat beeld wordt elk jaar mooier en concreter. Zo is in het hoofdstuk van de kennisinstellingen te lezen dat naast de hogescholen, nu ook de MBO’s en de universiteiten de SDG’s actief gebruiken in het onderwijs, de bedrijfsvoering en het onderzoek. In het hoofdstuk van de decentrale overheden wordt duidelijk dat de SDG’s richting bieden bij het maken van beleid wat moet voorzien in zowel de groene als de sociale dimensie van duurzaamheid.

Naast de SDG Rapportage is vandaag ook de Monitor Brede Welvaart en SDG’s van het CBS uitgekomen. Het jaarlijkse CBS rapport waarin de SDG’ s worden gemeten is belangrijk, omdat het informatie geeft over hoe Nederland ervoor staat op weg naar de doelen in 2030. Feiten die politici en beleidsmakers, maar ook bedrijven en organisaties kunnen helpen in het kiezen van hun prioriteiten en aandachtsgebieden. Juist met de coronacrisis, waar we op een zo goed mogelijke manier van willen herstellen door de juiste balans te vinden tussen verschillende aspecten van welvaart is het maken van geïnformeerde keuze’s belangrijker dan ooit. Vandaag en in de komende periode kijken we dus terug om de juiste keuzes voor de toekomst te maken.

Tijdens de online bijeenkomst Route 2030 – Ligt Nederland op koers om de SDG’s te behalen? worden beide rapporten besproken door politici en experts.

Pin It on Pinterest