Teken voor een Duurzaam Regeerakkoord

De partijleiders van de vier grootste partijen wacht de meest uitdagende opdracht van hun loopbaan: keuzes maken voor de toekomst van heel Nederland. Dat vraagt een brede blik voor minder armoede, minder ongelijkheid, een gezond leven en een gezonde wereld. Heel Nederland kijkt naar hen. Echte leiders kijken verder.

Sluit je aan bij de groeiende coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties die het nieuwe kabinet vragen om een toekomstbestendig Nederland. Teken het manifest! 

Ga naar het manifest

De transities die nodig zijn, staan niet op zichzelf. Klimaatactie en natuurherstel hebben alleen zin als iedereen mee kan komen; gelijke kansen zijn alleen haalbaar met hersteld vertrouwen en goed onderwijs; een duurzame economie werkt alleen met een vernieuwde arbeidsmarkt en een rechtvaardig ondernemingsklimaat.

Daarom moet het komende regeerakkoord er een zijn met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden. 

Grijpen van de kansen

 

Want duurzaamheid is meer dan groen alleen. Het gaat ook over gelijke kansen, inclusief onderwijs en kwalitatieve banen voor iedereen. Het gaat om het grijpen van de kansen die een duurzame agenda biedt. En dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook voor een ander.

Daarom roepen wij het nieuwe kabinet op om een duurzaam regeerakkoord op te stellen. Door dit manifest met zoveel mogelijk bedrijven en maatschappelijke organisaties te ondertekenen, maken we samen een speerpunt van duurzaamheid. Wij stemmen op een betere toekomst voor iedereen.

Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl