Teken voor een Duurzaam Regeerakkoord

We hebben een toekomststrategie voor Nederland nodig die ons weer binnen de ecologische, economische en sociale grenzenbrengt. Daarom lanceren wij samen met partners het manifest voor een Duurzaam Regeerakkoord. 

Ga naar het manifest

Op 22 november 2023 kiezen we hoe Nederland er de komende vier jaar uit gaat zien. Maar in een beslissende tijd waarin wijzelf en onze planeet onder druk staan, zullen we de impact van die keuze veel langer voelen.

De transities die nodig zijn, staan niet op zichzelf. Klimaatactie en natuurherstel hebben alleen zin als iedereen mee kan komen; gelijke kansen zijn alleen haalbaar met hersteld vertrouwen en goed onderwijs; een duurzame economie werkt alleen met een vernieuwde arbeidsmarkt en een rechtvaardig ondernemingsklimaat.

Daarom moet het komende regeerakkoord er een zijn met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden. Een duurzaam regeerakkoord, gebaseerd op de   Sustainable Development Goals.

Grijpen van de kansen

 

Want duurzaamheid is meer dan groen alleen. Het gaat ook over gelijke kansen, inclusief onderwijs en kwalitatieve banen voor iedereen. Het gaat om het grijpen van de kansen die een duurzame agenda biedt. En dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook voor een ander.

Daarom roepen wij het nieuwe kabinet op om een duurzaam regeerakkoord op te stellen. Door dit manifest met zoveel mogelijk bedrijven en maatschappelijke organisaties te ondertekenen, maken we samen een speerpunt van duurzaamheid. Wij stemmen op een betere toekomst voor iedereen!

Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl