Op 18 januari 2019 ontving Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International de eerste SDG Routekaart uit handen van Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht.

De SDG Routekaart kwam tot stand door een open en inclusief proces, ondersteund door SDG Nederland. Het doel: zoveel mogelijk kansen op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) op het spoor komen en de beste kansen samen oppakken. Dit proces bestond onder andere uit meerdere consultaties, bijeenkomsten en een online platform waar alle kansen werden verzameld. Vervolgens zijn de meest baanbrekende kansen geselecteerd en toegevoegd. Intussen is de routekaart 2020 in de maak. Deze wordt binnenkort gepresenteerd. 

2019 routekaart

Voor 2019 zijn de acht grootste kansen, die we samen op gaan pakken, als ‘sprinters’ uitgelicht op de SDG Routekaart. Dit gaat onder andere over het SDG-bekwaam maken van studenten, ervoor zorgen dat meer jongeren en vrouwen in besluitvormende functies komen en Nederland laten stijgen op de wereldwijde Gender Gap Index. Verschillende coalities gaan hiermee aan de slag. De volledige SDG Routekaart voor 2019 is hier te vinden. Benieuwd naar het volledige proces? Kijk hier voor een uitgebreide samenvatting.

Drijvende krachten

De SDG’s zijn van, voor en door iedereen. Dat geldt ook voor de SDG Routekaart. Voor de organisatie neemt het SDG Nederland het voortouw. De stuurgroep van SDG Nederland is een inclusieve groep, met acht koepelorganisaties (MVO Nederland, Global Compact/VNO-NCW/MKB-NL, IUCN Nederland, Partos, Nationale Jeugdraad, VNG Internationaal, Maatschappelijke Alliantie, Vereniging Hogescholen, NWO-WOTRO). De uitvoering vindt plaats door veel verschillende organisaties, overal in Nederland.

Nederland en de SDG’s

De SDG Routekaart staat natuurlijk niet op zichzelf en bouwt voort op bestaande initiatieven en rapportages over de SDG’s in Nederland. De meest recente rapportage van het CBS over de SDG’s laat zien dat Nederland op de meeste indicatoren een positieve ontwikkeling doormaakt. Zo scoort Nederland goed op SDG 8 – waardig werk en economische groei, SDG 12 – duurzame consumptie en productie en SDG 16 – vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Op andere SDGs, zoals bijvoorbeeld SDG 5 – gendergelijkheid en SDG 13 – klimaatactie, scoort Nederland (nog) minder. Werk aan de winkel dus. En daarbij kan de SDG Routekaart helpen.

Downloads:

Pin It on Pinterest