Terugkijken Route 2030 – Take the lead

16 mei 2024 gingen we in gesprek met beleidsmakers, duurzame koplopers en publiek over inhoudelijke thema’s als duurzame inkoop en sociale kansenongelijkheid tijdens het Route 2030 evenement. We stonden stil bij de inhoud van de Nationale SDG Rapportage én de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s van het CBS. En we keken vooruit naar wat Nederland nodig heeft om de duurzame agenda te versnellen.

KLIK HIER OM HET EVENEMENT TERUG TE KIJKEN

De basis voor de bijeenkomst zijn de presentatie van de Nationale SDG Rapportage van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Monitor Brede Welvaart & de SDG’s van het Centraal Bureau van Statistieken. Samen geven ze een goed beeld over hoe Nederland er voor staat op de SDG’s.

Ben je benieuwd naar de nieuwe ontwikkelingen? Bekijk hier het programma!

Programma

08.45 Inloop met koffie en thee 

09.30 Welkom door moderator Aniek Moonen

Blok 1: Presentatie Monitor Brede Welvaart & SDG’s en de Nationale SDG Rapportage

Hoe staat Nederland er voor op het gebied van Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals? Wie neemt de leiding in het verankeren van  sociale en groene duurzaamheid in ons beleid, en hoe zijn brede welvaart en de SDG’s daarbij het beste in te zetten? 

09:35 Inleiding door Karen van Oudenhoven – van der Zee, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 

09.55 Presentatie Monitor Brede Welvaart & SDG’s  van het CBS door Bo Hoogerwerf, nationale focalpoint Monitor Brede Welvaart & SDG’s  

10.05 Presentatie achtste Nationale SDG-Rapportage door Sandra Pellegrom, Nationale SDG Coördinator. 

10.10 De achtste Nationale SDG-rapportage: de blik op elders, Liana Hoornweg, directeur Partos

10.20 Reacties uit de zaal

Blok 2: Lokaal en regionaal leiderschap

Inspirerend leiderschap voor een duurzame toekomst. Hoe maak je op decentraal niveau impact? Tot waar kan je zelf komen, en waar heb je steun van andere overheden nodig?

10.25  Inleiding door de commissaris van de Koning, Jaap Smit 

10.35 Paneldiscussie 

 • Mark Boumans (burgemeester Doetinchem, vicevoorzitter VNG en voorzitter SDG regio Achterhoek)
 • Albert Jan Kruiter, Directeur Instituut voor Publieke Waarden

   

 • Kimberley Snijders, voorzitter NJR (tbc)

   

 • Tweede Kamerlid (tbc)

11:10 Reacties uit de zaal

11:15 Koffiepauze

Blok 3: ‘Take the lead’: de economie van de toekomst

Hoe krijg je vanuit persoonlijk leiderschap een organisatie of sector mee in een verandering? Hoe maak je dat bestendig voor de toekomst? 

11.45 Inleiding thema door Maaike van Leuken – Directeur Bedrijfsvoering De Nederlandsche Bank

12.00 Paneldiscussie

 • Marianne Aalbersberg, TNO 
 • Simone Frederiksz – Lid College van Bestuur, Albeda College Rotterdam
 • Nikki Trip – Oprichter Aandeelhouders van de Toekomst, voorzitter JIIP
 • Mark Houweling – CEO Houweling Group, namens VNO NCW 

12:35 Reacties uit de zaal

12:45 Oproep voor een Duurzaam Regeerakkoord

12:55 Afsluiting en einde programma 

13:00 Netwerklunch