Route 2030 – De Sustainable Development Goals als kompas

Op woensdagochtend 18 mei wordt de jaarlijkse bijeenkomst Route 2030 |
De Sustainable Development Goals als kompas
georganiseerd. Tijdens dit event op Verantwoordingsdag zullen twee rapporten over de Sustainable Development Goals (SDG’s) gepresenteerd worden: de zesde Nationale SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ van de overheid en partners, én de Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS. Samen geven ze een goed beeld over hoe Nederland er voor staat op de SDG’s. 

Ben je benieuwd naar de nieuwe ontwikkelingen? Koop hier je ticket.

Programma

– 09.00 Inloop met koffie en thee
– 09.30 Welkom door moderator Harm Edens

Blok 1:  SDG’s: Hoe duurzaam ontwikkelt Nederland?

Hoe staat Nederland ervoor op de SDG’s? De jaarlijkse presentatie van de twee rapporten ‘Monitor Brede Welvaart & SDG’s’ en ‘SDG-Rapportage’.

– 09.35 Presentatie Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS door Jan-Pieter Smits  
– 09.45 Presentatie SDG-Rapportage door Sandra Pellegrom, Nationale SDG Coördinator.
– 09.50 6 Korte pitches van de penvoerders
– 10.10 Bijdrage van Liesje Schreinemacher, Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking over de SDG-rapportages.
– 10.30 Koffiepauze

Blok 2: Bestaanszekerheid: van kwetsbaarheid naar veerkracht

Bestaanszekerheid staat aan de basis van een gezonde, duurzame samenleving, en is daarmee een voorwaarde om de andere SDG’s te behalen. Aan welke knoppen moeten we draaien als we grote vraagstukken als inkomensarmoede, schuldenproblematiek en het woningtekort willen aanpakken, zodat iedereen zicht krijgt op een duurzame toekomst?

– 10.50 Paneldiscussie – Bestaanszekerheid jonge generatie.

We zoomen in op de jonge generatie. De bestaanszekerheid van de jongeren van nu én toekomstige generaties komt in het geding door thema’s als groeiende (studie)schuldenproblematiek, de wooncrisis en de gevolgen van de COVID-pandemie. Bestaansonzekerheid heeft grote invloed op thema’s als (mentale) gezondheid en sociale relaties. Hoe keren we het tij?

Habtamu de Hoop – Tweede Kamerlid PvdA
Samia Boukhizzou – JOB, platform voor MBO-studenten
Kapitein Harm Slomp – Leger des Heils
Quirine Eijkman – Ondervoorzitter College Rechten vd Mens

– 11.30 Vraaggesprek met Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Blok 3: Hoe verlagen we de Nederlandse spillover voetafdruk?

De Nederlandse voetafdruk over de grens is groot. Op thema’s als veiligheid, financiën (belasting), ecologische en sociale impact scoren we slecht in de spillover ranking van de VN. Wat kunnen we doen om deze voetafdruk voor 2030 drastisch te verlagen, en wat wordt er al gedaan?

– 11.50 Vraaggesprek met voorzitter VNO-NCW, Ingrid Thijssen
– 12.10 Paneldiscussie: Verantwoorde waardeketens

Maria van der Heijden – Directeur-bestuurder MVO Nederland
Myrtille Danse – Netherlands Food Partnership
Martijn Visser – Sustainable Purchasing Manager Lidl Nederland

– 12.55 Conclusie en slotgedachte door Sarah Oey – VN-jongerenvertegenwoordiger ‘Duurzame
ontwikkeling’

– 13.00 Einde programma, netwerklunch (vegetarisch en vegan).

Klik hier om het programma te downloaden