Publicatie: Tuinbouwsector slaat de weg van de SDGs in

Tijdens de SDG Action Day in 2018 werd de tuinbouw sector gezien als één van sectoren waar kansen liggen om impact te maken op de SDGs. Door harmonisatie van impact meting en het rapporteren op de SDGs kan de sector vooruitgang boeken, en in 2019 zijn de eerste stappen daarvoor genomen. Eerder deze maand nam Minister Kaag op werkbezoek in Nigeria daartoe de publicatie ‘Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de SDG’s: voorbeelden uit de praktijk’ . De publicatie is opgesteld door bedrijven actief in de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U).

In de publicatie staan inspirerende voorbeelden hoe de tuinbouwsector, met veel mkb’ers, een bijdrage levert aan duurzaamheid. Die bijdrage wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de SDG’s. Duurzaamheid is voorwaarde bij het ontwikkelen van innovaties. In de hele tuinbouwketen wordt hard gewerkt aan vernieuwingen en innovaties. Samenwerking is daarbij essentieel. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën brengt partijen bij elkaar die oog hebben voor duurzaamheid. Sterker: duurzaamheid is in de sector voorwaarde bij de zoektocht naar nieuwe oplossingen’, onderstreept Maartje Jung, innovatiemanager bij Royal Brinkman. Het bedrijf draagt bij aan vernieuwende initiatieven in de hele keten: van drijvende zonnepanelen tot data-gedreven teelt, van hygiëne en geïntegreerde gewasbescherming tot oplossingen voor emissieloos telen, van lokaal inkopen tot circulaire verpakkingen. Samenwerking is daarbij heel belangrijk.

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft de ambitie om wereldleider te zijn in oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van tuinbouw en voeding en groene omgeving. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken in de topsector samen om concrete bijdragen te leveren aan de wereldwijde opgaven waar we voor staan. Van zaadveredelaar tot kassenbouwer en van groentekweker tot technologieleverancier; als keten heeft de sector veel invloed op voeding, energie en klimaat. Honger bestrijden. Oplossingen bieden voor de klimaatverandering. De wereld beter maken. Daar gaat het de sector om.

Twee indrukwekkende voorbeelden uit de vele ‘best practices’ in de nieuwe publicatie die ook zeer relevant zijn voor de situatie in Nigeria. Ten eerste het terugdringen van waterverbruik. De benodigde hoeveelheid water voor de teelt van één kilo tomaten – elders in de wereld zo’n 60 liter – is teruggebracht tot 4 liter. Een belangrijk resultaat voor landen waar water schaars is. Ten tweede het vergroten van inkomens en de levensstandaard van boeren in ontwikkelingslanden. “Veel boeren in ontwikkelingslanden leven in armoede. Ze halen bij lange na niet het maximale uit hun grond. Het ontbreekt ze vaak aan vaardigheden en basale kennis over groenteteelt”, weet Maaike Groot van East-West Seed (EWS). Het bedrijf levert kwaliteitszaad aan 19 miljoen kleine boeren en staat bovenaan de Access to Seeds Index (de Access to Seeds Index evalueert en vergelijkt zaadbedrijven op basis van hun inspanningen om de toegang tot kwaliteitszaden van verbeterde variëteiten voor kleine boeren te verbeteren). “Door voorlichting en trainingen kunnen kleine boeren hun productie vergroten. En daarmee hun inkomen en levensstandaard. Bovendien produceren ze voor de lokale markt, ze zijn dus belangrijk voor de voedselvoorziening.”