In 2019 drink je als klant, bezoeker of medewerker van de provincie Overijssel een verantwoord glaasje frisdrank of kopje koffie. De provincie streeft naar een eerlijke, gezonde en veilige wereld en stelt als een van de eerste provincies de SDGs centraal in de inkoop van haar warme en koude dranken.

De keuze voor een leverancier van de dranken zal worden gemaakt door middel van een aanbesteding. De provincie selecteert de winnende coalitie op basis van kwaliteit, toekomstbestendigheid en impact op onder andere SDG 3 (gezondheid en welzijn), SDG 9 (innovatie en duurzame infrastructuur) en SDG 15 (herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit).

“Deze aanbesteding dwingt grote spelers -die al decennialang verzekerd zijn van alle grote aanbestedingen- om verder te kijken dan alleen goedkoop inkopen en grote winstmarges te pakken.” – Tessa Nikopoulos, Lemonaid & Charitea Nederland

Het idee voor een duurzame aanbesteding van de drankvoorziening van de gemeente is niet nieuw in Overijssel: de gemeenten Enschede en Losser daagden vorig jaar drankaanbieders al uit om hun drankvoorziening zo circulair mogelijk te maken. Wél nieuw is de koppeling van de aanbesteding aan de SDGs en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) door middel van de Rapid Impact Contracting (RIC) aanbestedingsmethodiek.

Rapid Impact Contracting

Rapid Impact Contracting (RIC) is de opvolger van de Rapid Circulair Contracting (RCC) methodiek, beide ontwikkeld door KplusV. RCC is een duurzame en innovatiegerichte aanbestedingsmethodiek die zich richt op circulariteit. De RIC-methodiek verbreedt de RCC door aan te sluiten bij de algemene doelstellingen van maatschappelijk verantwoord inkopen met behulp van de Sustainable Development Goals. Hierdoor stuurt de opdrachtgever niet alleen op circulariteit maar op maatschappelijk meervoudige meerwaarde in volle breedte. RCC is o.a. gebruikt in de aanbesteding van de koude en warme drankenvoorziening voor de gemeenten Enschede en Losser, voor de veiligheidsregio Fryslân en voor de provincie Fryslân.

Half oktober vraagt de provincie Overijssel de eerste SDG-aanbesteding voor warme en koude drankenvoorziening uit. Drankproducenten kunnen samen met hun (keten)partners of andere drankenproducenten een gezamenlijke inschrijving doen.

Volgens Tessa Nikopoulos van Lemonaid & Charitea Nederland (biologische, fair trade frisdrank waarvan een gedeelte van de opbrengst naar sociale en educatieve projecten gaat) is de aanbesteding een goed begin: “Het dwingt grote spelers -die al decennialang verzekerd zijn van alle grote aanbestedingen- om verder te kijken dan alleen goedkoop inkopen en grote winstmarges te pakken. In plaats van die business-as-usual dragen nu zowel de provincie Overijssel als de aanbesteder bij aan een eerlijke, sociale en duurzame wereld. Ik hoop dat er snel meer gemeentes en andere grootafnemers volgen, dan kunnen we echt impact gaan maken.”

Meer weten? Hier vindt u meer informatie over de aanbesteding.

Foto: Pixabay

Pin It on Pinterest