Oproep aan kabinet: stop ondermijning klimaattoppen door fossiele industrie

Fossiele bedrijven hebben steeds meer invloed op klimaatonderhandelingen. En dat is slecht nieuws. 450 maatschappelijke organisaties wereldwijd waaronder SDG Nederland en 33 andere Nederlandse organisatie luiden de noodklok. Wij willen dat de komende onderhandelingen transparant en vrij van belangenverstrengeling zijn en dringen bij de ministers Jetten en Schreinemacher erop aan dit zo snel mogelijk aan te pakken.

We maken ons ernstig zorgen over de ondermijning door de fossiele industrie van de doelmatig- en geloofwaardigheid van de internationale klimaatonderhandelingen. Zo wordt de komende klimaattop in november geleid door Sultan Al Jaber, de baas van ADNOC, één van de grootste olieproducenten ter wereld. 

De Verenigde Arabische Emiraten, het gastland van de aankomende klimaattop, had bij de laatste klimaattop in Egypte meer lobbyisten uit de fossiele industrie in haar delegatie dan enig ander land. En tijdens deze top blokkeerde de zware lobby van de fossiele industrie de belangrijke doorbraak op het uitfaseren van fossiele brandstoffen. 

Onverenigbaar

De benoeming van Sultan Al Jaber tot voorzitter van de aankomende VN-klimaattop leidde recent tot veel zorg en kritiek. Al Jaber leidt ADNOC, het bedrijf dat wereldwijd de op één na grootste olie- en gasuitbreidingsplannen heeft. Deze plannen zijn onverenigbaar met de berekeningen van het Internationaal Energieagentschap die boren naar nieuwe olie- en gasvoorraden uitsluiten om zo onder de 1,5 graden Celsius te blijven. 

Met meer dan 450 organisaties roepen we VN-secretarisgeneraal Guterres op om per direct maatregelen te nemen om belangenverstrengeling tegen te gaan en de doelmatigheid en geloofwaardigheid van de klimaattop te herstellen. 

Ambities vs ondermijning

Onlangs informeerden Minister Jetten en Schreinemacher de Kamer over de inzet van het kabinet om de mondiale klimaatambities te verhogen en klimaatacties te versnellen.  De ondermijning van de klimaatonderhandelingen door de fossiele industrie kwam in hun brief niet aan de orde. De maatschappelijke organisaties roepen de ministers op om met spoed bij de eerstvolgende onderhandelingen te pleiten voor maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan.  

Explosie van lobbyisten

Op de COP27, afgelopen november in Egypte, waren meer dan 630 lobbyisten voor de fossiele industrie actief tijdens de onderhandelingen, een explosie vergeleken met het jaar daarvoor toen 503 lobbyisten actief waren. Dat aantal was toen al groter dan enige nationale delegatie die zich aangemeld had om de klimaatonderhandelingen bij te wonen.

Lees hier de Kamerbrief over voortgang mondiale klimaatdiplomatie