Op weg naar toekomstbestendig burgerschap via de Sustainable Development Goals

Iedere dag zien we om ons heen hoe wereldwijd handelen ons land en leven beïnvloeden, en andersom. Denk alleen al aan al het nieuws over de oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis, het maatschappelijk tumult rond vluchtelingenstromen en groeiende sociale kansenongelijkheid. Om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende en naderende wereld, kiezen scholen steeds vaker voor een bredere visie op het burgerschap, een waarbij toekomstbestendige wereldburgers worden gevormd. 

Ga naar het artikel over burgerschap en de SDG’s van het Expertisepunt Burgerschap

Met breder burgerschap, waarbij aandacht is voor solidariteit met volgende generaties, andere landen, sociale kringen en verschillende culturen, helpen scholen de volgende generaties voor te bereiden op een betere wereld. 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een compleet stappenplan naar een duurzame wereld, waarbij we niemand achterlaten. Deze 17 doelen bieden een ideale context waarin burgerschap onderwezen en uitgeoefend kan worden. De voorbeelden en tips hieronder bieden inspiratie aan alle docenten en scholen die zelf actief met breder burgerschap aan de slag willen gaan.

Invulling geven aan burgerschap

Bij het Lyceum Schravenlant bijvoorbeeld worden de SDG’s meegenomen in het burgerschapsonderwijs via actief burgerschap. De Schiedamse school wil hiermee hun leerlingen steunen om betrokken burgers te worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld. De school stimuleert actief burgerschap met verschillende activiteiten, zoals zwerfafval en Fast Fashion projecten en gastlessen van Amnesty.

In de lessen

OBS de Belhamel en Het Facet uit Dommelen geven deels invulling aan burgerschap door aandacht te besteden aan de SDG’s. Dit doen ze aan de hand van het lesmateriaal 

Goals2030 waarbij de leerlingen projectmatig en ontdekkend leren. De leerlingen zijn enthousiast en komen met innovatieve en creatieve oplossingen om de wereld een beetje mooier te maken. Deze link tussen de SDG’s en burgerschap wordt ook opgenomen in het schoolplan van de school.

Andere voorbeelden

Porta Mosana College en het programma Global Exploration

Ds. C. de Ridderschool en duurzaamheid en burgerschap via rentmeesterschap

De Dorpsbeuk en Fawaka wereldburgerschap

Griftland College en duurzaamheid en burgerschap

ToekomstLAB