Ontwikkelingssamenwerking & de SDGs: Welke resultaten behaalt Nederland?

Toegang tot anticonceptie voor bijna 2,5 miljoen vrouwen en meisjes. 100.000 vluchtelingen geholpen aan voedsel, medische zorg en onderdak. Beter eten voor bijna 11,5 miljoen mensen. Dit is maar een kleine greep uit de Resultatenrapportage Ontwikkelingssamenwerking in Beeld 2018. Zoals deze resultaten aantonen, zet Nederland zich niet alleen in op de SDGs in eigen land maar ook over de grens.

Op Verantwoordingsdag, eerder deze maand, publiceerde het CBS een rapport over de brede welvaart in Nederland en of Nederland op weg is om de Sustainable Development Goals (SDGs) te behalen. Het effect van Nederland op ontwikkelingslanden wordt daarin kort samengevat door middel van inputcijfers. Bijvoorbeeld de omvang van hulp: in 2017 0,6% van het BNI. Diezelfde dag publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken haar Resultatenrapportage: Ontwikkelingssamenwerking in Beeld 2018. Edel Heuven en Ruerd Haringsma van het Ministerie leggen uit hoe deze rapportage dieper ingaat op het ontwikkelingsbeleid van Nederland. Zij presenteren welk verhaal er achter deze 0,6% zit, welke resultaten zijn bereikt en hoe en waarom ze zo belangrijk zijn.

Resultaten ter verantwoording en verbetering van beleid, ook op SDGs

Met deze rapportage krijgen de Tweede Kamer, het Nederlandse publiek en alle uitvoerende partners toegang tot het meest actuele en complete overzicht van de voortgang op de belangrijkste thema’s van het Nederlands ontwikkelingsbeleid. Ook legt het rapport verantwoording af aan de mensen in de wereld van wie we de positie willen verbeteren. De resultatenrapportage linkt de bijdrage van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking op inzichtelijke wijze aan de SDGs.

Minister Kaag sprak in 2018 al haar toewijding aan de SDGs uit: ‘De ambities zijn even groot als onvermijdelijk. Een leefbare wereld is in het belang van ons allemaal, burgers, bedrijven en overheden. Dat vraagt een enorme gezamenlijk inspanning. Nederland is klaar voor investeringen in dat perspectief’.

De SDGs vormen een belangrijke basis voor het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en zo ook voor de totstandkoming van deze resultatenrapportage. De website heeft een speciale pagina waarin wordt uitgelegd wat Nederland heeft betekend voor alle 17 SDGs in 2018 en hoe dit linkt aan de tien thema’s van het Nederlandse beleid (voedselzekerheid, water, seksuele en reproductieve gezondheid & rechten, veiligheid & rechtsorde, klimaat, private sector-ontwikkeling, versterking van maatschappelijk middenveld, humanitaire hulp en opvang in de regio & migratie). Daarnaast heeft elk thema en elk land een eigen pagina, waarbij ook wordt beschreven hoe Nederland daar bijdraagt aan bepaalde SDGs.

Per thema en land geeft de Resultatenrapportage aan wat we goed doen en waar we achterlopen, hoe we dat hebben gemeten en wat de achtergrond is van de Nederlandse inzet. Maar het biedt ook een blik op de toekomst: waar gaat Nederland zich in de toekomst op focussen? Hierbij trekken we lessen uit onze huidige resultaten en passen we ons beleid aan. Het ontwikkelingsbeleid dat bijdraagt aan de SDGs wordt dus continu verbeterd.

 

Resultaten vertellen een verhaal!

De website biedt niet alleen inzicht in hoeveel geld er wordt besteed aan ontwikkelingssamenwerking, maar belicht juist welke resultaten met deze inzet zijn behaald. Door de cijfers in deze context te plaatsen geeft het rapport een gezicht aan de mensen die Nederland met ontwikkelingssamenwerking ondersteunt.

Zo wordt er bij het thema Veiligheid & Rechtsorde een project uitgelicht. Boeren uit Zuid-Soedan vertellen in een video over de conflicten in hun land. Dankzij Nederlandse steun aan een VNG-project werd de capaciteit van het lokaal bestuur versterkt en werd er een vredesproces gefaciliteerd. Er wordt benadrukt dat er in het huidige beleid (zie ook Beleidsnota Investeren in Perspectief) steeds meer aandacht is voor dit thema omdat het bijdraagt aan conflictpreventie.

Bij het thema Versterking Maatschappelijk Middenveld wordt de vraag gesteld: Hoe komt sociale verandering tot stand? Hoe worden nieuwe sociale normen gevormd in een maatschappij? Via een documentaire over een door Nederland ondersteund project over het tegengaan van kindhuwelijken in Ghana, Oeganda en Philippines wordt hier inzicht in gegeven.

Met deze video-elementen en verhalen krijgt de Nederlandse euro die wordt ingezet op Ontwikkelingssamenwerking een menselijk gezicht. Zo wordt de relevantie van Nederlandse inzet op SDGs in Ontwikkelingssamenwerking duidelijk.

Interesse?

Iedereen die geïnteresseerd is – burgers, politici, beleidsmakers, ondernemers, maatschappelijke  organisaties kan met een paar muisklikken via een interactieve kaart de voortgang zien die met de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in 2018 is geboekt. Wil jij ook weten wat het Ministerie van Buitenlandse Zaken doet? Hoe we werken en wat we bereiken? Kijk dan op www.osresultaten.nl.

Afbeeldingen: Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

 

Edel Heuven is Junior Policy Advisor Results Based Management bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze heeft een achtergrond in humanitaire hulp, gender en conflict studies en was betrokken bij de totstandkoming van de Resultatenrapportage Ontwikkelingssamenwerking 2018 .