Wat is de beste methode om de impact te meten die je maakt met behulp van de SDG’s? Om die vraag te beantwoorden, maakte consultancybureau PwC in opdracht van drie ministeries een rapport over mogelijkheden om SDG-impactmeting en -rapportering te harmoniseren.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), in het leven geroepen door de Verenigde Naties, geven ons een dringende opdracht: als we een gezonde en duurzame aarde willen doorgeven, moeten we op veel punten ons gedrag en onze manier van samenleven verbeteren. “Gelukkig willen veel organisaties een bijdrage leveren”, zegt Sandra Pellegrom (foto links), Nationale SDG-Coördinator. “De vraag is alleen hoe zij de impact van doorgevoerde veranderingen kunnen meten”.

Er zijn veel verschillende methoden en standaarden op de markt. Om daaruit de meest geschikte te uit te lichten gaven het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht aan PwC. Het resultaat is het rapport: Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact voor bedrijven en gemeenten.

Bijdrage leveren aan de SDG’s

Doordat bedrijven de impact meten, weten ze beter op welke manier ze een toegevoegde waarde kunnen leveren”, zegt Joukje Janssen (foto hieronder), partner Sustainability bij PwC. Maar bedrijven vinden de verschillende meet- en rapportage-instrumenten ondoordringbaar en verwarrend. Janssen: “De opdracht vanuit de ministeries was dan ook helder: breng in kaart wat er al bestaat en geef advies over mogelijke stroomlijning en harmonisatie.” Als bedrijven meer inzicht hebben in de impact die ze maken, kunnen ze op termijn hun strategie aanpassen en daarmee dus kiezen voor die zaken die daadwerkelijk een impact maken.

Niet-financiële informatie is complex 

Een dergelijke meting is niet eenvoudig te maken. “Niet-financiële informatie is een stuk minder volwassen dan financiële informatie want de data betrouwbaarheid is een stuk minder ver ontwikkeld”, verklaart Janssen. Daar komt ook nog eens bij dat op dit moment op bijna alle aspecten van de niet-financiële informatie de standaarden verschillende definities toestaan en bedrijven die dus ook veelvuldig gebruiken. “Dat betekent dat niet-financiële informatie nog niet altijd vergelijkbaar, geharmoniseerd en uitwisselbaar is.” 

Wat daarnaast nog een complexe factor is, is dat alle organisaties en bedrijven in een bepaald opzicht uniek zijn. “Vergelijken is daardoor erg lastig.”

Bereidheid is groot

“Toch, ondanks de complexiteit, is de bereidheid onder bedrijven en organisaties erg groot om mee te werken aan harmonisatie”, zegt Pellegrom. Veel organisaties willen laten zien dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij met het volgen van de richtlijnen voor verantwoord ondernemen (de OESO richtlijnen voor IMVO en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, red). Veel bedrijven ontdekken dankzij de SDG’s dat ze daarbovenop nog meer kunnen doen en positief kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.” Met de SDG’s kunnen organisaties concrete doelen formuleren die met elkaar samenhangen. Het meten is dan erg belangrijk om te kunnen zien waar je als organisatie echt een effect kunt bereiken.

Janssen bevestigt het beeld dat Pellegrom schetst. “Alle partijen die we spraken voor het opstellen van het rapport gaven aan dat ze harmonisering wenselijk vinden. Daarbij vinden ze wel dat de eigen authenticiteit in stand moet worden gehouden.” Met name dat laatste is een enorm lastig dilemma om de meetbaarheid van impact op de SDG’s verder te brengen.

Eerste stappen op weg naar eenduidige SDG-impactrapportages

“Het rapport is een mooie eerste stap naar meer harmonisering. Het ontwart de complexiteit en laat zien waar nog stappen nodig zijn om de zaak verder te verduidelijken”, zegt Pellegrom. Naast het benoemen van verbeterpunten geeft het rapport ook een serie praktische aanbevelingen waar zowel de Rijksoverheid als bedrijven en andere organisaties al mee aan de slag kunnen.

Alle bevindingen en aanbevelingen zijn na te lezen in “Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact voor bedrijven en gemeenten”.

Pin It on Pinterest