Nederlands bedrijfsleven pleit voor herstel met SDG’s als leidraad

Ruim 200 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten om de SDG’s als leidraad te nemen voor de corona-herstelplannen. 

Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring op 19 juni overhandigd aan de ministers Kaag, Wiebes en Hoekstra, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

“Ondanks de ongekende crisis die ons allemaal raakt, mogen we de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, armoede en ongelijkheid niet vergeten”, stelt Jan Peter Balkenende. “Bij de besteding van het geld uit de grote herstelfondsen die nu worden ingericht, kunnen de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties leidraad zijn. Ik ben blij verrast dat binnen een paar dagen zoveel Nederlandse bedrijven zich achter de verklaring hebben gesteld. En het aantal aanmeldingen loopt nog steeds door. Dat wijst op een enorm commitment voor duurzaam herstel en een betere samenleving.”

Jan Peter Balkenende: “Bij de besteding van het geld uit de grote herstelfondsen die nu worden ingericht, kunnen de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties leidraad zijn.”

De verklaring kwam er op initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition en werd opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Markten SDG-proof

Het Nederlandse bedrijfsleven vraagt aan de Nederlandse regering de volgende drie zaken:

1. Steun aan de EU Commissie in haar voornemen de Green Deal op te nemen als kernelement van het EU-herstelplan,
2. Inzet voor investeringen uit het Europese herstelplan die bijdragen aan het realiseren van de SDG’s,
3. Zorg dat het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijft staan en indien mogelijk zelfs versneld wordt uitgevoerd door aanvullende investeringen.

Voorts roepen ze op om een onafhankelijk onderzoek te starten naar het inrichten van markten voor SDG-doeleinden. Zo’n onderzoek kan duidelijk maken hoe overheidsinstrumenten de marktcondities van bedrijfssectoren verbeteren, zodat die maximaal kunnen bijdragen aan de SDG-agenda.

Het inrichten van markten voor SDG-doeleinden, kan bedrijven helpen maximaal bij te dragen aan de SDG-agenda.

Opiniestuk

Jan Peter Balkenende (voorzitter DSGC), Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) en een aantal topmanagers die het statement mee ondertekenden, schreven ook een opiniestuk in de Volkskrant.

Daarin schreven ze dat “de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties een kompas vormen voor een Nederlands herstelplan. De doelen helpen de risico’s van klimaatverandering te verminderen, de economie in te richten op duurzame groei en toe te werken naar een inclusieve maatschappij, waarin iedereen meetelt.”

Het origineel statement en de volledige lijst van ondertekenaars vind je hier