Acht MBO-scholen tekenden in navolging van de MBO Raad de visie & voorwaarden van SDG Nederland. Ze deden dat symbolisch op vrijdag 9 oktober, Dag van de Duurzaamheid.

Terra College, Wellantcollege, Citaverde College, Herman Brood academie, Noorderpoort, Helicon, Koning Willem I College en Mediacollege Amsterdam willen hun studenten, personeel en de buitenwereld zo laten zien dat ze jongeren opleiden voor een duurzame samenleving. De MBO Raad zelf werd dit voorjaar al lid van de SDG Nederland Community en moedigde daarmee hun leden aan ook met de SDG’s aan de slag te gaan.

“Binnen KWI College gebeurt veel op gebied van duurzaamheid”, zegt Rob de Vrind, duurzaamheidscoördinator van het Koning Willem I College in Den Bosch. “Partner worden in SDG Nederland Community is een mooi moment om dit uit te dragen.” Zijn instelling werd het afgelopen jaar verkozen werd tot de duurzaamste MBO-school van Nederland tijdens de SustainaBul MBO.

Duurzaamheid en de SDG’s vormen ook het fundament van de strategische plannen van Citaverde, Helicon en Wellant. De ondertekening wordt aangegrepen om binnen de instellingen goede voorbeelden te tonen van wat er al rond duurzaamheid gebeurt. “De duurzame initiatieven koppelen we aan het ‘grotere’ verhaal over SDG’s”, zegt Simone Kleinhout van het Wellantcollege. “Duurzaamheid is het fundament van onze nieuwe organisatie.”

“De SDG’s zijn een routekaart voor onze toekomst, en een kompas voor onze studenten”, zegt Giuseppe van der Helm, directeur Coöperatie Leren voor Morgen

Bij het Mediacollege Amsterdam (Ma) krijgen de SDG’s een plaats in de onderwijspraktijk en bedrijfsvoering. Onder begeleiding van een duurzaamheidscoach worden er concrete doelen gesteld en samengewerkt met studenten en een stuurgroep. Zo hebben sinds dit studiejaar alle eerstejaars 10 weken lang lessen in het thema ‘innovatie en duurzaamheid’. Tessa Kramer, duurzaamheidscoach: “De SDG’s moeten verankerd worden in het mbo-onderwijs zodat de creatieve vakmensen van de toekomst in staat zijn om een blijvende belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappij.”

“De SDG’s zijn een routekaart voor onze toekomst, en een kompas voor onze studenten”, zegt Giuseppe van der Helm, directeur Coöperatie Leren voor Morgen – het landelijk netwerk voor duurzaamheid in het onderwijs. “Als landelijk SDG4=coördinator sta ik voor onderwijs dat studenten de kennis en vaardigheden aanleert die nodig zijn voor de samenleving van morgen.” Het aantal onderwijsinstellingen dat zich aansluit bij de coöperatie groeit, zij onderschrijven daarmee het belang van duurzame ontwikkeling.

Andere MBO instellingen hebben al aangegeven zich ook bij de SDG community aan te zullen sluiten.

Lees hier verder over duurzaamheid in het MBO en de SustainaBul MBO. De SustainaBul MBO is een handig hulpmiddel om de daarvoor benodigde visie, strategie en beleid binnen elke MBO instelling te ontwikkelen en de implementatie daarvan te borgen. Tien MBO’s zijn verleden jaar al gestart en enthousiast over de aanpak en werkwijze. Zij gaan dit jaar door en inmiddels hebben zich tien extra MBO’s aangesloten.

Foto: Citaverde College wil een actieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

Pin It on Pinterest