Kruisbestuiving met goede doelen voor SDGs

Nederland is een filantropisch land. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) kent maar liefst vier organisaties: Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, Vereniging van Fondsen in Nederland en Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Op niet één van deze websites worden de Duurzame Doelen genoemd. Toch gebeurt er op de achtergrond, buiten het zichtveld van de samenleving, het nodige op SDG-gebied.

Veel media reppen vooral over het klimaat en dan met name over extreme weersomstandigheden, de voortdurende dreiging van de opwarming van de aarde en de CO2-reductie in Nederland. Een stuk minder hoor of lees je over de impact van goede doelen in Nederland en in opkomende economieën op de Sustainable Development Goals (SDGs). Dit kan de indruk wekken dat goede doelen nauwelijks invloed hebben op de SDGs.

SDG-mijter

Niets is minder waar. Zo verscheen in mei 2016 het rapport Ready for Change? Global Goals at home and abroad van Partos, Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad. Veertig organisaties claimen hierin om het beleid in lijn te maken met de Duurzame Doelen. Bart Romijn, directeur Partos vertelt: “Er zijn inmiddels bijvoorbeeld 25 Kamerleden die SDGs hebben geadopteerd naar aanleiding van het rapport. Met het rapport hebben we een richtinggevend en doelstellend kader gegeven. Minister Kaag heeft opgenomen dat er een toets moet komen om alle beleid te toetsen op SDG-proof. Ze heeft gezegd dat ze een toets laat ontwikkelen. Daarbij zijn er veel vrijwilligers bij organisaties die geen SDG-mijter op hun hoofd hebben, maar wat ze doen is wel gekoppeld aan de SDGs.” Partos maakt zich hard voor een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, waarbij positieve impact op ontwikkelingslanden voorop staat.

Studenten en goede doelen

Concrete voorbeelden van goede doelen die gekoppeld worden aan de Global Goals zijn te vinden via het do-good crowdfundingplatform 1% Club. Inmiddels zijn er via dit platform meer dan 1520 projecten gerealiseerd en is er ruim 3,5 miljoen euro gedoneerd. Steeds meer van deze projecten worden door studenten geleid. De groeiende interesse in SDGs heeft ook Avans Hogeschool de afgelopen jaren waargenomen.

Studentenprojecten zijn regelmatig gelinkt aan de SDGs, waarbij soms afgereisd wordt naar ontwikkelingslanden om met eigen slagkracht en studieonderzoek een return on investment (red. ‘rendement’ op de investering) waar te nemen. Kees van Kaam, Researcher Innovation and Sustainable Development aan Avans Hogeschool, vertelt: “De SDGs worden op verschillende manieren met verschillende leerdoelen behandeld. Studenten maken kennis met de SDGs door deze te benoemen in lessen of studenten worden in een onderzoek gevraagd ze te bestuderen. Ze worden ook gevraagd om projecten uit te voeren bij externe opdrachtgevers die gerelateerd zijn aan Duurzame Doelen. Het gaat dus om bewustwording en competentie-ontwikkeling.” Deze organisaties kunnen zowel ngo’s als MVO-bedrijven zijn.

Op het congres SDGs in Motion bij Avans Hogeschool in Den Bosch, eerder dit jaar, was Jan Peter Balkenende als voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) te gast. Van Kaam: “De samenwerking met DSGC heeft geleid tot ons initiatief: een samenwerking tussen elf hogescholen om hbo-studenten SDG-bekwaam te maken, met als specifiek doel target 4.7, duurzame ontwikkeling onder leerlingen, te bevorderen, en deze te concretiseren in een SDG-coalitie.” Kees van Kaam weet dat er steeds meer verbinding wordt gelegd om aan doelen te werken. “De SDG Routekaart van het SDG Charter vind ik daar een goed voorbeeld van. Juist het verbinden van initiatieven door overheden, burgers, het bedrijfsleven en kennisinstellingen is kansrijk.”

Integrale meta-benadering

Die verbinding is ook terug te vinden in het recente SDG voortgangsrapport van Global Compact Netwerk Nederland (GCNL, een netwerk dat wordt gefaciliteerd door ondernemingsorganisatie VNO-NCW), dat in november 2018 verscheen. In dit rapport wordt vermeld dat kruisbestuiving tussen grote en kleine bedrijven nodig is, waarbij het maatschappelijke middenveld, kennisinstellingen en de overheid belangrijke stakeholders zijn. Dan gaat het om het stimuleren van partnerschappen, waarbij goede doelen als ontwikkelingsorganisaties een onmisbare schakel zijn, voor het laten groeien van oplossingen.

Een goed voorbeeld is de gemeente Leeuwarden, die de status Innovating City heeft binnen het UN Global Compact Cities Program. Leeuwarden ontfermt zich, samen met de WaterCampus, over SDG 6: Schoon water en sanitair, als innovatiemotor voor watertechnologie. Landen en goede doelenorganisaties waren betrokken bij het programma Water Connecting en de European Water Tech Week, beide in 2018, waarbij wereldwijde waterhubs met elkaar werden verbonden. Hans Kröder, Quality Manager bij het Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI): “Het gaat om integrale meta-benadering. Wij werken met de doelen van de Verenigde Naties als uitgangspunt. We houden nog te veel vast aan de oude economie; de volwassenen van nú zijn verantwoordelijk. We moeten dat niet afschuiven op kinderen.”

Kruisbestuiving

Ieder rapport dat vandaag de dag verschijnt waarin de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen worden genoemd, kent een relatie met ontwikkelingsgebieden en -landen. Het Manifest Filantropie, ondertekend in april 2017, toont aan dat particuliere maatschappelijke initiatieven waarbij maatschappelijke vraagstukken onder de loep worden gelegd, in wezen automatisch bij de SDGs horen. Hoewel de vrijwilligers geen “SDG-mijter op hun hoofd hebben”, zouden goede doelen er slim aan doen om de SDGs zichtbaar te koppelen aan hun werk en in hun communicatie te benoemen om kruisbestuiving, zoals die genoemd wordt in het recente SDG voortgangsrapport, te stimuleren. Dat biedt perspectief, mede gelet op SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken, om gericht samen aan de slag te gaan, met daarbij grote hoop op wereldverbetering en het behalen van doelen.

Claudia Koole (1971) schreef het handboek Global Goals in de praktijk, om bewustwording rondom SDGs te vergroten. Ze volgde onder andere onderzoeksjournalistiek IRJ aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen en is lid van Vereniging van Onderzoeksjournalisten en de Nederlandse Vereniging van de Verenigde Naties. Sinds 2008 steunt Koole het Earth Charter. Verder schrijft ze als correspondent voor een weekkrant en andere media vanuit constructieve storytelling.

 

Foto: rawpixel @ Pixabay