Vorige week is de campagne ‘Koop een Betere Wereld!’ van start gegaan. Door bewust te gaan kopen, te ‘wereldwinkelen’, kunnen consumenten mensen in ontwikkelingslanden steunen. De meerjarige campagne, waarbij rond 100 wereldwinkels betrokken zijn, kwam er met steun van partners als Solidaridad, ICCO en Truvalu.

Corona raakt niet alleen in Nederland veel mensen, maar treft de zwakkeren in ontwikkelingslanden nog veel harder. Door corona en de economische gevolgen daarvan dreigt na armoede nu honger. Wereldwinkels horen de sombere verhalen van hun producenten en komen op initiatief van het nieuwe Platform Wereldwinkel.Nu in actie.

In Nederland werken enkele duizenden vrijwilligers in wereldwinkels die hun producenten in ontwikkelingslanden steunen door het verkopen van fairtrade en duurzame producten. De campagne ‘Koop een Betere Wereld’ geeft deze missie een nieuwe impuls en richting. Doel is consumenten te stimuleren meer bewust te kopen.

Hiervoor wordt het begrip ‘wereldwinkelen’ geïntroduceerd, herkenbaar aan een icoon van een winkelwagentje gevuld met een hart. Wereldwinkels vragen consumenten bij hun aankopen rekening te houden met de milieugevolgen, zich af te vragen waar de winst belandt en hoe en waar producten worden gemaakt en vaker te kiezen voor duurzame, fairtrade of lokale producten.

Wereldwinkels vragen consumenten bij hun aankopen rekening te houden met de milieugevolgen, zich af te vragen waar de winst belandt en hoe en waar producten worden gemaakt

Zo dragen klanten met hun koopgedrag bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals; die 17 doelen vormen het kompas naar een meer duurzame, eerlijke en veilige wereld in 2030.

Investeren in eerlijke leningen

Tevens heeft de campagne als doel burgers, klanten en medewerkers te stimuleren om (een klein bedrag) te investeren in ‘eerlijke leningen’ voor projecten van MKB’ers in kwetsbare landen. Daarvoor wordt samengewerkt met PlusPlus. PlusPlus is het eerste crowdfunding platform in Europa dat is geïnitieerd door twee Non-Gouvernementele Organisaties: Solidaridad en ICCO, samen met twee sociale ondernemingen, Lendahand en Truvalu, alle vier partner van Wereldwinkels.

Kleine en middelgrote agrifood ondernemers zijn de motor voor werkgelegenheid en voedselproductie, maar hebben geen toegang tot betaalbare financiering. Jaarlijks is er een financieringstekort van ca. 144 miljard euro in deze sectoren. Bedrijven zijn te klein voor een banklening en te groot voor microkrediet.

PlusPlus biedt hen betaalbare leningen. Dit heeft directe impact: de leningen dragen bij aan voedselzekerheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, betere leefomstandigheden van werknemers en kleinschalige boeren en armoedebestrijding. Ook dit past bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Geld steken in PlusPlus-projecten is laagdrempelig: het kan al vanaf € 50. Het project betaalt al vanaf een half jaar na ontvangst de lening in termijnen terug.

Door samen te werken met PlusPlus laten wereldwinkels zien dat zij de missie die zij al 50 jaar uitdragen ook op deze eigentijdse wijze vorm willen geven. Geld steken in PlusPlus-projecten is laagdrempelig: het kan al vanaf € 50. Het project betaalt al vanaf een half jaar na ontvangst de lening in termijnen terug, waarna die desgewenst opnieuw kan worden ingelegd in een ander project. De vier organisaties achter PlusPlus zorgen ter plekke voor goede selectie, controle en begeleiding van de gefinancierde projecten.

Bij ruim honderd Wereldwinkels kan men terecht voor meer informatie over de campagne ‘Koop een betere Wereld’. Informatie is eveneens te vinden op de websites PlusPlus.nl, koopeenbeterewereld.nu en Wereldwinkel.Nu.

Pin It on Pinterest