“Ik wil jongeren laten ervaren hoe mentale gezondheid werkt”
Toen haar broer werd opgenomen in een psychiatrische kliniek, besefte Marina Broeva hoeveel jongeren geestelijk in de knoop zitten. Met haar stichting Braive leert ze hun nu om problemen te herkennen en aan de bel te trekken. “Ik gun het ze dat ze niet in eenzaamheid hoeven te worstelen.”

Dit interview is onderdeel van de Goal Getters-serie die OneWorld in samenwerking met SDG Nederland maakt

“Nee, voorlichting zou ik het niet willen noemen.” Marina Broeva (32) trekt er een vies gezicht bij. Haar stichting Braive wil niet met een opgeheven vingertje op scholen vertellen hoe jongeren hun leven moeten leven, verzekert ze. “We laten ze ervaren hoe mentale gezondheid werkt.”

“Uiteindelijk stort je in”

Bijvoorbeeld: een leerling staat in het midden van de klas en houdt een stoel in zijn handen. Vervolgens mogen andere leerlingen om beurten een factor noemen die slecht is voor de mentale gezondheid (veel op je telefoon zitten, onregelmatig eten, weinig slapen, piekeren), of juist goed (sporten, naar buiten gaan, afspreken met vrienden).

Noemen ze een verzwarende factor, dan geven ze de leerling er een stoel bij. Bij een verlichtende factor komt er iemand helpen dragen. “Eerst denk je nog: ik kan het er wel bij hebben, maar met elk schepje erbovenop, wordt het zwaarder en uiteindelijk stort je in.”

Mentale gezondheid nog steeds een taboe

Dat is hard nodig, vertelt Broeva in haar woonkamer in Amsterdam waar ze kantoor houdt. “Mentale gezondheid is ook op scholen nog steeds een taboe. Veel docenten weten zelf niet hoe ze voor hun mentale gezondheid kunnen zorgen – laat staan dat ze leerlingen kunnen adviseren.”

Broeva wist dat ze daar werk van wilde maken toen haar broer Alexander zes jaar geleden met een psychose op de jongerenafdeling van een psychiatrische kliniek terechtkwam. Hij was toen 19 jaar.

“Ik kwam er iedere dag, leerde de andere jongeren kennen en werd een beetje de zus van iedereen. We kookten samen, luisterden naar muziek, en we praatten. Ik vroeg me af hoe het kon dat zoveel mooie, leuke, knappe jonge mensen zó in de knoop raakten. Toen ik besefte dat wij als maatschappij faalden, wist ik dat ik daar iets mee moest.”

In haar vrije tijd bedacht Broeva vervolgens een educatief programma samen met een groep experts. Lees haar volledige verhaal op OneWorld

 

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische problemen staat hoog op de VN-agenda

Een van de streefdoelen van de derde SDG is dan ook dat de gezondheidszorg universeel gedekt zijn. Want iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Jaarlijks lijden nog steeds 1 miljard mensen omdat ze geen adequate toegang hebben tot gezondheidszorg.