Het Groene Brein: “Coronacrisis legt zwakke punten van economie bloot”

Het Groene Brein brengt wetenschappers samen op zoek naar antwoorden op duurzaamheidsvragen. Daarbij zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een leidraad. “Aan elk nieuw lid vragen wij aan welke SDG zijn of haar onderzoek bijdraagt.”

Op welke manier dragen de SDG’s bij aan de missie van het Groene Brein?  

Wij zetten ons in voor de circulaire economie. Dat is een economie waar we ons niet blind staren op economische waarde, maar inzien dat sociale en ecologische waarden minstens zo belangrijk zijn. De SDG’s hangen hier natuurlijk nauw mee samen. Ze illustreren wat er te winnen valt met de transitie naar een circulaire economie. Tegelijkertijd bieden ze concrete handvatten over hoe die transitie er dan uit kan zien.

Hoe betrekken jullie de leden van het netwerk bij de SDG’s?

Wij vragen aan elk nieuw lid van ons netwerk aan welke SDG’s zij concreet werken. Zo kunnen wetenschappers elkaar onderling beter vinden. Zo weten wij als bureau ook welke vragen uit de praktijk we bij wie neer kunnen leggen. Op deze manier werken we samen op basis van expertise en motivatie voor een bepaalde transitie, over de grenzen van instituties en kennisinstellingen heen.

Om binnen tien jaar de SDG’s te behalen, hebben we verschillende grote en kleine transities nodig. Aan welke transitie dragen jullie bij?

We streven ernaar dat de wetenschappelijke community anders en beter gaat samenwerken, specifiek om de duurzame, circulaire transitie te versnellen. We werken op dit moment aan een nieuw concept: de Community of Science. Die nieuwe vorm van samenwerken onderscheidt zich van andere wetenschappelijke samenwerkingsverbanden door zijn missie gedreven aanpak, over de disciplines heen. Wetenschap leert van de praktijk en praktijk leert van de wetenschap. Per transitie is er zo’n Community of Science, bijvoorbeeld rond circulaire textiel en regeneratieve landbouw.

We streven ernaar dat de wetenschappelijke community anders en beter gaat samenwerken, specifiek om de duurzame, circulaire transitie te versnellen.

Kan je een van die voorbeelden voorbeeld toelichten?

In het kader van de transitie naar een duurzame kledingindustrie, is er het project Dutch Circulair Textile Valley, in samenwerking met o.a. MVO NL. Daar werken we op verschillende lagen aan circulaire textiel. Regionale hubs doen onderzoek naar één deelgebied van het circulaire textiel-vraagstuk. Maar we bieden de consument ook duurzame keuzes, door middel van een overzicht van Nederlandse ondernemers of bedrijven die hard werken aan deze transitie.

Zien jullie kansen om na de coronacrisis de duurzame transitie in een stroomversnelling te brengen?   

Absoluut! De coronacrisis zet de huidige economie op haar kop en legt haar zwakke punten bloot. We worden gedwongen om nu echt stappen te zetten naar een economie die niet tegen de aarde werkt, maar met de aarde. Dit is het moment om duurzaamheid een plekje hoger op de agenda te zetten, in plaats van het als een lage prioriteit in crisistijd te zien. We hebben in april een column gepubliceerd van ons lid Louise Vet, waarin zij het belang van deze punten toelicht.

De coronacrisis zet de huidige economie op haar kop en legt haar zwakke punten bloot. We worden gedwongen om nu echt stappen te zetten naar een economie die niet tegen de aarde werkt, maar met de aarde.

Hoe ziet die nieuwe economie er precies uit?

Dat is precies wat wij onderzoeken, samen met een groep interdisciplinaire wetenschappers. We kijken wat de transitie gaat betekenen voor banen, organisatiemanagement en businessmodellen. Dat doen we in onze Community of Science Sociale Innovatie, samen met de Goldschmeding foundation. Dat met de coronacrisis de oude economie aan haar einde komt, staat vast. Wij willen mee uitzoeken hoe de toekomst er gaat uitzien.