Giraffen, papegaaien en eiken onder vele soorten die met uitsterven worden bedreigd

Ondanks voortdurende inspanningen verslechtert de biodiversiteit wereldwijd, en deze achteruitgang zal naar verwachting verergeren. Deze biodiversiteitscrisis zal catastrofale gevolgen hebben voor de mensheid, tenzij mensen op een duurzamere manier omgaan met de natuur, stellen VN-experts.  

 

Volgens een rapport van IPBES, een onafhankelijk intergouvernementeel wetenschapsorgaan, worden ongeveer een miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Niet alleen bekende dieren als giraffen en papegaaien dreigen de biodiversiteitscrisis niet te overleven, ook eikenbomen, cactussen en zeewier zitten in de gevarenzone.

“Het IPBES-rapport maakt overduidelijk dat wilde soorten een onmisbare bron van voedsel, onderdak en inkomen zijn voor honderden miljoenen over de hele wereld”, zegt Susan Gardner, directeur van de Ecosystems Division van het United Nations Environment Program ( UNEP ).

Duurzaam gebruik is wanneer de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen in stand worden gehouden en er tegelijkertijd wordt bijgedragen aan het welzijn van de mens. Gardner: “Door deze hulpbronnen niet-duurzaam te blijven gebruiken, riskeren we niet alleen het verlies en de schade van de populaties van deze soorten; we beïnvloeden onze eigen gezondheid en welzijn en dat van de volgende generatie.”

Transformatieve veranderingen

Het rapport illustreert het belang van inheemse volkeren om eigendomsrechten op hun land veilig te stellen, aangezien ze de waarde van wilde soorten al lang hebben begrepen en hebben geleerd hoe ze duurzaam kunnen worden gebruikt. 

Voorbeelden van het soort transformatieve veranderingen die nodig zijn om het verlies aan biodiversiteit te verminderen, zijn onder meer een rechtvaardige verdeling van kosten en baten, veranderingen in sociale waarden en effectieve bestuurssystemen.

Momenteel besteden regeringen over de hele wereld elk jaar meer dan 500.000.000.000 Euro aan manieren die de biodiversiteit schaden om industrieën zoals fossiele brandstoffen, landbouw en visserij te ondersteunen. Experts zeggen dat deze fondsen moeten worden hergebruikt om regeneratieve landbouw, duurzame voedselsystemen en natuurpositieve innovaties te stimuleren.

SDG'S voor biodiversiteit

 De mens heeft de aarde nodig om te kunnen overleven. Ongeveer 18% van onze voeding is plantaardig en landbouw vormt niet alleen een belangrijke economische hulpbron, maar ook een instrument voor ontwikkeling. Toch zien we vandaag een ongekende landdegradatie en de beschikbare landbouwgrond neemt sneller af dan ooit tevoren. Sinds 2008 lijden al meer dan 1,5 miljard mensen onder de gevolgen van landdegradatie.

Om al het leven op het land en in het water te beschermen, ontwikkelde de VN de veertiende en vijftiende Werelddoelen. SDG 14 en SDG 15 richtten zich op de verschillende bedreigingen waar onze planeet mee te maken krijgt, zoals ontbossing, verwoestijning, verontreiniging van de zee  en het verlies aan biodiversiteit.

LEES HIER MEER OVER DE SDG’S