Een groen industrieel tijdperk kan de doorbraak voor duurzame ontwikkeling zijn

Bouwen aan de toekomst; met een ‘duurzame industriële transformatie’ kan de groeiende ontwikkelingskloof tussen landen worden gedicht, ambitieuze klimaatdoelstellingen halen en de SDG’s bereikt. 

Te midden van groeiende voedsel- en energiecrises, onzekere wereldwijde economische vooruitzichten en de gevolgen van klimaatverandering zijn er dringende, massale investeringen nodig voor een versnelling van een duurzame transitie van de energiesector, de landbouw, het transport en de bouw. Dat concludeert ook het nieuwe VN-onderzoek 2023 Financing for Sustainable Development Report

Waar industrialisatie van oudsher de groeimotor van de economische ontwikkeling is, kan een nieuwe generatie duurzaam industriebeleid een fundament te leggen voor de transities naar een eerlijke toekomst.

Grootste energie-investering ooit

Sommige van deze noodzakelijke transities vinden al plaats: de energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne heeft de investeringen in de wereldwijde energietransitie gestimuleerd, die in 2022 omhoogschoten tot een record van  1,1 biljoen dollar. Daarmee is de investering in de energietransitie voor het eerst ooit groter dan die in de fossiele brandstofsector. Deze investeringen zijn bijna allemaal in China en ontwikkelde landen gemaakt.

En daar zit ook meteen een pijnpunt: waar er kansen zijn om sociaal-economische gelijkheid te ontwikkelen, kan de kloof tussen arm en rijk ook groeien als alleen de rijke landen kunnen doorontwikkelen. Zonder de middelen om te investeren in duurzame ontwikkeling en om hun energie- en voedselsystemen te transformeren, raken ontwikkelingslanden nog verder achterop.

Beleid voor transities

Drie stappen genoemd in het rapport die de internationale gemeenschap moet nemen om haar financiering af te stemmen op duurzame ontwikkeling.

  1. Ontwikkelingssamenwerking en SDG-investeringen opschalen

     

  2. De internationale financiële architectuur versterken door verschillende hervormingsprocessen samen te brengen, de doeltreffendheid te versterken en te zorgen voor volledige afstemming met de SDG’s en klimaatactie.

     

     

  3. Landen moeten hun eigen nationale wegen uitstippelen om de SDG’s te bereiken met een nieuwe generatie duurzaam industrieel beleid (ondersteund door geïntegreerde nationale financieringskaders)

Er zal gericht beleid nodig zijn om de binnenlandse productiecapaciteiten op te bouwen om de transities te realiseren om klimaatverandering te vertragen, fatsoenlijke banen te creëren en de economische groei te stimuleren – en dit alles met behoud van gendergelijkheid.