Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker voor Nederlandse organisaties

Het eerste landelijke barometer-onderzoek in Nederland naar de SDG’s geeft reden voor optimisme, ‘maar er is ook nog een lange weg te gaan’, waarschuwen de makers. De volledige SDG Barometer 2022 is hier te downloaden.

Het goede nieuws eerst: In 2022 bleek de overgrote meerderheid (91%) van de 316 deelnemende Nederlandse organisaties bekend te zijn met de SDG’s. Slechts twee procent besteedt geen enkele aandacht aan duurzaamheid. En er is groei: 76% van de organisaties besteed meer aandacht aan duurzaamheid dan dat ze 2 jaar geleden deden. Daarnaast stelt 64% van de deelnemende organisaties de komende twee jaar (veel) meer rekening te zullen gaan houden met de SDG’s. Verrassend genoeg, zegt 72% van de organisaties dat de coronapandemie niet heeft geleid tot minder aandacht voor de SDG’s.

Nog een reden voor optimisme is dat duurzaamheid en de SDG’s meer de verantwoordelijkheid zijn geworden van het senior management. In bijna de helft van de deelnemende organisaties waren SDG-gerelateerde initiatieven de verantwoordelijkheid van senior managers, een lid van het managementteam of een lid van het bestuur.  

(Erg) lage ontwikkelingsgraad

Maar het is niet alleen maar duurzame zonneschijn: op het gebied van duurzaamheid zijn er net zo goed achterblijvers als voortrekkers. Negen procent van de deelnemende organisaties wist helemaal niets van de SDG’s. Elf procent van de ondervraagden heeft de SDG’s niet geïmplementeerd en is dat ook niet van plan. En ook al is de wil of de duurzaamheidsstrategie bij een groot deel wel aanwezig; een op de vijf vindt dat hun organisatie op het gebied van duurzaamheid nog een (erg) lage ontwikkelingsgraad heeft. Een ruime meerderheid van de organisaties (76%) voert bovendien slechts een beperkte (of helemaal geen) beoordeling uit van de impact van hun SDG-initiatieven.

Aan het begin van de tweede helft van het traject naar 2030 liggen er nog belangrijke uitdagingen. Organisaties hebben nog altijd moeite om duurzaamheid en de SDG’s te integreren in hun strategie. Metingen blijven lastig en de focus op een beperkt aantal SDG’s (waarbij SDG’s zoals SDG 2 ’Geen honger’ en SDG 14 ’Leven in het water’ worden ’genegeerd’) blijft reden geven tot zorg. 

Best practices delen en de rol van de overheid

Opvallend is dat acht van de tien organisaties van mening zijn dat de overheid een actievere rol moet spelen bij het stimuleren van organisaties om de SDG’s te implementeren, haar koopkracht actief moet benutten en een ondersteunend regelgevingskader moet ontwikkelen. 

We moeten ook beter worden in het delen van best practices. En hoewel elke organisatie een duurzaamheidsstrategie moet ontwikkelen die past bij de eigen specifieke behoeften, kunnen we nog veel van elkaar leren. Onderwijsinstellingen kunnen een centrale rol spelen als platform waarop organisaties praktische inzichten kunnen delen.

SDG-barometer

Halverwege de aanname in 2015 van de Agenda en de deadline ervan in 2030 is de Nederlandse SDG Barometer het eerste nationale onderzoek over de acceptatie en implementatie van duurzaamheid en de SDG’s door Nederlandse organisaties. In 2022 namen 316 Nederlandse organisaties deel aan het online onderzoek. De grootste groep respondenten bestond uit ondernemingen (69%), gevolgd door onderwijsinstellingen (13%), overheidsinstanties (9%) en non-profitorganisaties (9%).

In navolging van het oorspronkelijke Belgische initiatief is de Nederlandse SDG Barometer een longitudinaal onderzoek dat wordt uitgevoerd door: 

  • Amsterdam School of International Business (AMSIB, Hogeschool van Amsterdam)
  • Maastricht School of Management (Universiteit van Maastricht)
  • TIAS School for Business and Society (Universiteit Tilburg en Technische Universiteit Eindhoven)

Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald om de voortgang, of het ontbreken daarvan, te blijven monitoren.