Corrie van Brenk (50PLUS): “We hebben een minister nodig die de SDG’s echt belangrijk vindt”

Tweede Kamerlid Corrie van Brenk (50PLUS) is er in vier jaar tijd in geslaagd om SDG 6 – schoon water en sanitair – stevig op de agenda te zetten. Maar ze miste steun en enthousiasme bij het kabinet om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te omarmen.

Hoe maakt u de balans op na vier jaar adoptieouderschap van SDG 6?

Ik ben erg positief over de bijdrage die ik heb kunnen leveren. Ik heb SDG 6 (Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen, red.) destijds geadopteerd omdat het een verweesde SDG was. Ik vond het een leuk initiatief en het paste ook mooi binnen mijn portefeuille van infrastructuur en water. Door er meer over te leren, ging ik bovendien beseffen wat voor impact droogte of overstroming hebben, en hoe dit kan leiden tot grote migratiestromen. Dan pas zie je wat een belangrijk thema dit is. Die ambassadeur wilde ik worden.

Blijft waterproblematiek voor velen geen ver-van-mijn-bed-show?

Ja, maar dat is het niet. Een eyeopener voor mij als het gaat om het belang van water dichter bij huis, was toen ze in Den Haag duizenden extra woningen gingen bouwen. Wat bleek: er was helemaal geen navraag gedaan bij Dunea over de mogelijke watertoevoer. Dunea gaf eerder al aan dat als we op deze voet doorgaan met water verbruiken, er in 2050 wel eens een tekort zou kunnen zijn. Het is hier zo vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt, dat niemand denkt over wat voor systemen er allemaal achter schuil gaan.

Het is hier zo vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt, dat niemand denkt over wat voor systemen er allemaal achter schuil gaan.

Op welke manier heeft u SDG 6 op de agenda kunnen zetten?

Als het over water ging, heb ik steeds SDG 6 benoemd. Bij ieder debat deed ik dat en ook op Twitter. Dan zie je dat veel volgers die de SDG’s omarmen, dat gaan retweeten. Een mooi voorbeeld is het HLPF (het High Level Political Forum in New York, waar VN-lidstaten een tussenstand opmaken van de vooruitgang richting de SDG’s, red.). Dat is zo’n event dat niemand echt op het netvlies heeft, maar dat toch van groot belang is. Daar liggen kansen waar SDG 6 echt een belangrijk onderdeel van is. Ik heb duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat een minister na deelname aan het HLPF terugkoppelt aan de Kamer, zodat iedereen zich bewust wordt van het belang van die bijeenkomst.

Daarvoor werkte u over de partijgrenzen heen?

Kort na mij is ook Chris Stoffer van de SGP adoptieouder voor SDG 6 geworden. We hebben meteen afgesproken om een aantal dingen samen op te pakken en dat was heel leuk. Toegang tot water en sanitaire voorzieningen is een grensoverschrijdend thema. Dit betekent dat het ook over partijgrenzen heen werkt. Wij ondervonden dan ook geen enkel probleem in de samenwerking. Hij noemde onze samenwerking een ‘geregistreerd partnerschap’.

Als je niet bij het ministerie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zit, dan zie je niets van de SDG’s. Dat is jammer.

Werden de SDG’s de voorbije regeerperiode ook breder omarmd binnen de overheid?

Als je niet bij het ministerie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zit, dan zie je niets van de SDG’s. Dat is jammer. Ministers en staatssecretarissen zijn bezig met hun eigen dingen en koppelen dat niet aan de SDG’s. Als je er zelf niet actief mee aan de slag gaat, dan komt het niet aan de beurt. Het zou mooi zijn als elk ministerie een verantwoordelijkheid krijgt over de doelen en ze ook in de begroting laat terugkomen.

Waarom loopt dat zo moeizaam?

Wat we nodig hebben is een minister die de SDG’s echt belangrijk vindt. Die hebben we nu niet. Je hebt iemand nodig die de doelen wil oppakken en uitvoeren, in binnen- en buitenland. Zelfs als de SDG’s in de volgende regeerperiode in het regeerakkoord zouden komen, zegt dat niet alles. Het gaat erom wat je ermee doet. Pas als de ministeries zo’n basis leggen, krijg je de ambtenaren en de rest mee. Laten we hopen dat er in het nieuwe kabinet zo’n minister zit.

Kunnen de adoptieouders daarin het verschil maken?

Wat ik mooi had gevonden, is als we een keer per jaar met alle SDG-adoptieouders gezamenlijk konden rapporteren. Maar het bleek lastig om alle betrokken Kamerleden hiervoor samen te krijgen. Het blijven kleine SDG-eilandjes. Dat is al een mooie eerste stap, maar in een volgende fase moeten we verbindingen leggen. Het zou mooi zijn als een nieuwe club SDG-ambassadeurs daarvoor gaat pleiten.

Foto van 50pluspartij.nl
Interview door Jurrian Veldhuizen (Foundation Max van der Stoel) en Samuel Hanegreefs (SDG Nederland)

Lees hier de andere interviews uit de reeks. 

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 lanceerde Building Change de campagne ‘Adopteer een SDG’. Meer dan 25 Tweede Kamerleden, uit acht verschillende politieke fracties, adopteerden één of meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een coalitie van maatschappelijke organisaties rond Building Change ondersteunde hen met informatie en adviezen. Nu de kabinetsperiode ten einde loopt en in aanloop naar de verkiezingen van 17 maart, maken we samen met een aantal van de adoptieouders de balans op. Die interviews lees je hier.