Op de 30e top van de Afrikaanse Unie (AU) in Addis Ababa, Ethiopië, zijn afspraken gemaakt om de SDGs met de lange termijn doelen van de Afrikaanse Unie te verbinden.

De Afrikaanse Unie creëerde in 2013 ‘Agenda 2063’ waarbij de doelen zijn gesteld voor de ontwikkeling van het continent Afrika. VN Secretaris-Generaal Antonio Guterres en het hoofd van de Afrikaanse commissie Moussa Faki Mahamat tekenden op de top een overeenkomst waarmee de twee agenda’s op elkaar kunnen worden afgestemd.

Agenda 2063

De Agenda 2063 richt zich op de ontwikkeling van Afrika over een periode van 50 jaar aan de hand van zeven aspiraties. De AU stelt het creëren een welvarend continent, gebaseerd op inclusieve groei en duurzame ontwikkeling, als eerste aspiratie. Daarnaast wil de AU een politieke eenheid tussen Afrikaanse landen opzetten. Hierbij staat een gemeenschappelijke Afrikaanse identiteit centraal. Ook veiligheid, rechtvaardigheid en democratie zijn aspiraties.

Agenda 2063 en de SDGs vertonen overeenkomsten, zoals het elimineren van armoede en het creëren van inclusieve groei, maar er bestaan nog steeds verschillen. Zo richten de SDGs zich op het verduurzamen van energie, productie en steden, terwijl de Agenda 2063 dat niet doet. Daarnaast staat klimaatverandering ook niet in de Agenda 2063, terwijl de SDGs daaraan drie doelen wijden.

Coördinatie met Afrika cruciaal

Guterres linkt de ontwikkeling van de internationale gemeenschap aan de ontwikkeling van Afrika. Afrika speelt een cruciale in het oplossen van globale problemen op het gebied van veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten, aldus de Secretaris-Generaal.

Onder de gezamenlijke doelen zijn het aanpakken van honger en armoede in Afrika uitgelicht. Door kwetsbare huishoudens hierin te ondersteunen wil Guterres andere problemen zoals gewapende conflicten en klimaatverandering tegengaan. Hij stelt dat honger en armoede op lokaal niveau moet worden aangepakt. Ontwikkeling vanuit een lokale gemeenschap moet vervolgens bijdragen aan een toename van lokale weerbaarheid, wat een basis vormt nationale initiatieven.

De ondertekende overeenkomst biedt de mogelijkheid om de doelen van de VN en de AU te coördineren en toekomstige uitdagingen beter aan te gaan. Zo kunnen nationale middelen efficiënter worden ingezet voor het behalen van soortgelijke doelen. Het uitwerken van deze nieuwe overeenkomst zal gebeuren op de tweede jaarlijkse AU-VN conferentie, die gepland staat voor april 2018.

Foto: Suzanne Plunkett

Pin It on Pinterest