De wereldbevolking blijft in rap tempo groeien en telt tegen 2050 bijna 10 miljard mensen, waarschuwen de Verenigde Naties. De grote vraag is of de ecosystemen op aarde zo’n enorme groep mensen nog wel van voldoende voedsel kunnen voorzien. 

“Onze vleesconsumptie moet naar beneden, in westerse landen zelfs met 90 procent.”

Dat dit mogelijk is concluderen wetenschappers nu in een studie in het gezaghebbende tijdschrift Nature. Maar dan zijn er wel grote veranderingen nodig om te vermijden dat de grenzen van onze aarde overschreden worden. Vooral onze vleesconsumptie moet naar beneden, in westerse landen zelfs met 90 procent. 

Gezonder dieet

Daarnaast zijn er diepgaande veranderingen nodig in de landbouwmethoden en moet voedselverspilling worden gehalveerd. Alleen zo kunnen we er volgens de wetenschappers voor zorgen dat de mondiale grenzen niet worden overschreden en de leefbaarheid van de aarde  niet in het gedrang komt. 

“Als het gaat om diëten is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven essentieel om veranderingen in de richting van gezonde en meer plantaardige voeding mogelijk en aantrekkelijk te maken voor een groot aantal mensen.”  Marco Springmann – Oxford

“Geen enkele van die oplossingen is op zich voldoende om het overschrijden van mondiale grenzen te vermijden,” zegt hoofdauteur Marco Springmann van de Universiteit van Oxford. “Zonder gecoördineerde actie kunnen de milieu-effecten van ons voedselsysteem tegen 2050 met wel 50 tot 90 procent toenemen.”

Landbouwmethoden

Wim de Vries van Wageningen Universiteit, mede-auteur van de publicatie, wijst op het belang van het wereldwijd verbeteren van het landbouwkundig beheer: “De managementmethoden en technologieën in de landbouw moeten verbeteren om de druk op landbouwgrond, zoetwaterwinning en kunstmestgebruik te beperken”, zegt hij. “We kunnen niet anders dan de kringlopen beter te sluiten en daarmee het kunstmestgebruik te verminderen. Daarvoor zijn de juiste stimuli in de landbouw noodzakelijk, zoals een eerlijke prijs, evenals kennis en ondersteuning om de best beschikbare praktijken toe te passen.”

“Toenemende opbrengsten van bestaande akkers, een evenwichtige toepassing en recycling van meststoffen en een betere waterhuishouding kunnen de milieu-effecten van de hedendaagse landbouw, samen met dieetverandering en vermindering van voedselverlies, met ongeveer de helft verminderen” aldus De Vries. 

Geen verre droom

De wetenschappers benadrukken dat veel van de oplossingen die ze hebben onderzocht nu al gebruikt worden in verschillende plekken in de wereld. “Maar er is een sterke coördinatie en wereldwijde toepassing nodig om echt effect te hebben,” zegt Springmann. “Als het gaat om diëten is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven essentieel om veranderingen in de richting van gezonde en meer plantaardige voeding mogelijk en aantrekkelijk te maken voor een groot aantal mensen.”

De aanpak vereist maatregelen in de hele voedselketen, van opslag en transport, via verpakkingen en etikettering tot veranderingen in wetgeving en gedrag van de voedingsindustrie.

 

Bron: IPS
Foto: Maxpixel

Pin It on Pinterest