8 dingen die je direct kunt doen om de oceanen en zeeën te redden

Oceanen en zeeën produceren minstens 50% van alle zuurstof op aarde, het is de thuisbasis van het grootste deel van de biodiversiteit op aarde en het is de belangrijkste bron van eiwitten en voeding voor ruim 3 miljard mensen. Water speelt ook een essentiële rol voor bijna alle SDG’s. Ondanks dit alles lopen onze oceanen en zeeën gevaar.

En daarom: Hier zijn acht dingen die je direct kunt doen om de oceanen en zeeën te redden. 


Ieder jaar beland er 8 miljoen ton plastic in onze zeeën en oceanen. Schokkend, maar met onze plasticverslaving ook niet onverwacht: Wereldwijd produceren we er zo’ n 380 miljoen ton van. 

Als we massaal minder plastic kopen kunnen we een enorme impact hebben. Dus weg met die plastic waterflessen, koop groente en fruit verpakkingsvrij en neem je eigen tas mee naar de winkel.


Door biologische producten te kopen verminder je het gebruik van kunstmest & pesticide die anders in het water terecht komen.

Elk jaar komt er zo’n 10 miljoen ton stikstof in de oceaan terecht, ongeveer 90 procent is afkomstig van landbouwafval en onbehandeld afvalwater, wat op zijn beurt leidt tot overmatige algengroei en ‘dode zones’.


Voor sommige kustlanden en kleine eilandstaten in ontwikkeling vertegenwoordigt toerisme 50 procent van hun nationaal inkomen.

Steeds meer landen definiëren hun visie op de ‘blauwe economie’ – duurzaam gebruik van oceaanbronnen voor economische groei en banen, evenals sociale en financiële inclusie met een focus op het behoud en herstel van oceaanecosystemen.

Help deze positieve ontwikkeling groeien en kies voor reisorganisaties die een degelijk afvalbeheer toepassen en duurzame inkoop van zeevruchten en andere waterproducten. Overweeg om beschermde mariene gebieden te bezoeken en te ondersteunen.


Minder autorijden is een goede stap om je ecologische voetafdruk te verminderen, minder vliegen een geweldige. 

CO2 die vrijkomt uit fossiele brandstoffen vervuilt zowel de oceaan als de lucht; het verzuurt, verwarmt en vervuilt het zeewater, met schadelijke gevolgen voor veel diersoorten, (verzuring heeft in het bijzonder ernstige gevolgen voor dieren met een schelp).

 
Wereldwijd wordt er in SDG 14 (leven onder water) het minste geld geïnvesteerd van alle 17 SDG’s. In de afgelopen 10 jaar bedroeg de gemiddelde steun voor het herstel en de bescherming van de oceanen slechts 1,3 miljard euro per jaar.

Ondertussen zijn er door alle landen binnen de VN wel zeer  ambitieuze doelen gesteld voor SDG 14. In 2020 was er geen enkele gehaald. Hoewel er enige vooruitgang is geboekt, moet er nog veel worden gedaan om de SDG-agenda voor de oceaan tegen 2030 te realiseren.

Overheden kunnen een belangrijke rol spelen door producenten verantwoordelijk te houden voor de langetermijneffecten van hun producten, door destructieve visserijsubsidies geleidelijk af te schaffen en door te voldoen aan de Nederlandse toezeggingen van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering.


Geniet van een dagje aan zee met je vrienden en ruim op terwijl je daar bent door mee te doen aan een Beach Cleanup.

Zwerfafval in zee is een groot probleem. Uit onderzoek van Stichting De Noordzee blijkt dat de Noordzee steeds schoner wordt, maar het probleem is nog lang niet opgelost. Alles wat je in het dagelijks leven gebruikt, kun je dan ook tegenkomen op het strand. Van piepschuim tot visnet; van snoepverpakking tot wattenstaafje. 

Zeezoogdieren, vogels en vissen zien het afval, zoals stukjes plastic, dopjes of plastic zakjes, aan voor voedsel. Ze raken verstrikt in afgedankte of verloren netten, visdraad en touwen. Plastic deeltjes zijn inmiddels in 660 in zee levende soorten aangetroffen.

Kijk hier naar wanneer de volgend beach cleanup wordt georganiseerd (of zet zelf een opruimevenement op!)


Draag financieel bij aan – en doe vrijwilligerswerk bij organisaties waarvan je denkt dat ze waardevol werk doen om de oceaan te beschermen en te herstellen.

De wereld kan het zich niet veroorloven dat de gezondheid van de oceanen nog verder afneemt. Zonder dringende actie zal de oceaan blijven verslechteren. Naast de klimaat- en biodiversiteitsramp heeft het ook negatieve gevolgen voor de wereldeconomie en het leven en het levensonderhoud van miljarden mensen.

Veel ngo’s, maatschappelijke groeperingen en andere organisaties doen belangrijk baanbrekend werk om de oceaan te beschermen; onderzoek deze en steun degenen waarvan je denkt dat ze het beste werk doen.

 

Leer meer over de oceaan en de uitdagingen waarmee ons water te maken heeft zodat je de juiste beslissingen kunt nemen en anderen kunt informeren.

De oceaan is van vitaal belang voor onze toekomst als soort. En de “blauwe economie” draagt ​​ongeveer 2,3 biljoen euro per jaar bij aan de wereldeconomie. Als de oceaan een land was, zou het het op vier na grootste BNP hebben. Toch is de overgrote meerderheid van de oceaan nog niet in kaart gebracht – we weten veel meer over het oppervlak van Mars dan wat er in de diepte gebeurt.

Oceaangeletterdheid voor jongeren, maar ook voor de industrie en beleidsmakers, is essentieel om institutionele en individuele verandering teweeg te brengen.