PwC: “100 procent circulair in 2030 dankzij de SDG’s”

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) helpen om langetermijndoelen te definiëren, stelt Wineke Haagsma, Director Corporate Sustainability bij PwC. “Een stip op de horizon van een wereld zoals jij die wil creëren.”

Op welke manier zijn de SDG’s een meerwaarde gebleken in uw organisatie?

Haagsma: Bedrijven kijken vaak naar wat ze doen en projecteren dan daarop de SDG’s. Wij doen het omgekeerd. De eerste vraag die ik mezelf stel is hoe je de Duurzame Ontwikkelingsdoelen inzet om je maatschappelijke impact te vergroten. Hoe je de dingen beter maakt dan hoe ze gisteren waren:  met behulp van dat internationale framework van de SDG’s.

Heeft u een concreet voorbeeld?

Haagsma: Door zo’n analyse te maken, kwamen we er bijvoorbeeld achter dat het management te weinig rapporteerde over de milieu-impact. En dat er geen SDG-ambitie was gesteld die verder reikte dan twee jaar. Op basis van die bevindingen kwamen we vervolgens in actie. Onze ambitie om honderd procent circulair te zijn in 2030 is er bijvoorbeeld gekomen vanwege de SDG’s. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben ons geholpen om strategische vergezichten te definiëren: een stip op de horizon waarvan jij denkt dat dat de wereld is die jij wilt creëren.

Welke tips heeft u voor andere organisaties om de SDG’s te vertalen van theorie naar actie?

Haagsma: Niemand is het oneens dat we de wereld moeten verbeteren. Maar echt in actie komen lijkt dan weer veel gevraagd van mensen met al volle agenda’s. We zien dat werknemers vaak voldoende op de plank hebben met hun eigen werk. Daarom is het belangrijk om mensen te raken op emotioneel niveau. Anders voelt het als weer iets dat erbij komt. We laten zien hoe ze bijdragen tot een agenda die veel groter is en hoe ze echt een maatschappelijk verschil kunnen maken.

“Het is belangrijk om mensen te raken op emotioneel niveau. Anders voelt het als weer iets dat erbij komt.”

Om binnen tien jaar de SDG’s te behalen, hebben we verschillende grote en kleine transities nodig. Aan welke transitie draagt PwC bij?

Haagsma: Wij hebben het vaak over de transitie van financiële prestatie-indicatoren naar niet-financiële indicatoren. Veel financiële waarden van een organisatie zeggen iets over de stand van zaken van vandaag. Maar niet-financiële waarden zijn veel interessanter als we naar morgen kijken. Kijk bijvoorbeeld naar de gezondheid van je werknemers. Dat is een niet-financiële waarde. Toch zegt die erg veel over je productiviteit van morgen. Als je die financiële en niet-financiële waarden aan elkaar koppelt, dan kan je goede voorspellingen maken op de lange termijn. Zo kan je betere sturing geven.

De coronacrisis leidt tot veel onzekerheid, maar tegelijkertijd ontstaat er een momentum om een nieuwe, duurzame richting in te slaan. Ziet uw organisatie een kans om bepaalde transities in een stroomversnelling te brengen?

Haagsma: Een duidelijke kans die nu voor ons ligt is mobiliteit. Voor de coronacrisis leek het onmogelijk om de mobiliteitsbewegingen van werknemers met tien procent af te bouwen. Tijdens de crisis zagen we de verplaatsingen plots met 90 procent dalen. Dat geeft ons de kans om ze op een duurzame manier weer op te bouwen. Natuurlijk was dit een uitzonderlijke situatie. Maar mensen komen er wel achter dat minder verplaatsingen ook voordelen opleveren, zoals een betere luchtkwaliteit, meer kwalitatieve tijdsbesteding en meer rust. We weten nu wat het andere uiterste is. De uitdaging bestaat er nu in om dit snel te verankeren in beleid, zodat we een gedeelte van die winst kunnen vasthouden op de lange termijn.

Afbeelding: de SDG Dome is een interactieve virtual reality-experience en spel rondom de SDG’s. Het doel is om mensen en organisaties te inspireren te helpen bij het oplossen van ‘s werelds belangrijkste problemen.